Energiforbrug

Slutforbruget af energi fordeles normalt mellem fire sektorer: industri, transport, boliger samt kommercielle og offentlige serviceydelser.

Slutbrugerne kommer i kontakt med detailselskaber inden for el, gas og fjernvarme samt lokale distributører, der ejer det fysiske distributionssystem.

Både husstande og virksomheder kan reducere deres energiomkostninger ganske betragteligt ved at bruge energien på en mere intelligent og effektiv måde. Dette kan ofte opnås uden store investeringer.

Brug af intelligent energi i hjemmet

Mange husstande kan nedsætte deres energiomkostninger væsentligt, hvis de holder aktivt øje med deres elforbrug, bruger flere energibesparende husholdningsapparater og isolerer bedre. Intelligente målere kan være med til at finde kilderne til energispild. Der fås også løsninger til fjernstyring af opvarmning, ventilation og belysning via mobile enheder.

Solpaneler eller små vindmøller kan reducere behovet for el yderligere. Hvis der indføres intelligente elnet, vil de traditionelle forbrugere blive nettoproducenter af el.

Energieffektivitet for virksomheder

Energi udgør en betydelig del af omkostningerne i mange virksomheder. De fleste virksomheder kan nedsætte deres energiforbrug med ca. 20 % uden behov for store investeringer. Første skridt er at analysere det nuværende energiforbrug for at få mere at vide om, hvad der er de største energislugere, f.eks. opvarmning, vand, ventilation og belysning. Det kan gøres ved at gennemgå en tjekliste eller mere detaljeret med en intelligent måler, der overvåger energiforbruget.

Analysen kan danne grundlag for en langsigtet energistrategi, der vil føre til reduceret energiforbrug, mindre miljøpåvirkning og lavere omkostninger.

Sidst opdateret: 2014-03-18 17:45