Fjernvarme – sådan fungerer den

Varmen til et fjernvarmenet produceres ofte på et kraftvarmeværk.

Der er flere forskellige slags kraftvarmeværker, som kan køre på de fleste former for brændsel, herunder naturgas, kul, olie og biomasse. I de mest almindelige kraftvarmeværker produceres elektriciteten af opvarmet damp, der føres gennem en turbine. Den resterende damp opvarmer derefter koldt fjernvarmevand, og i stedet for at gå til spilde overføres varmen til private boliger og virksomheder via et netværk af underjordiske rør: et fjernvarmenet.

Vand ved en højere temperatur (ca. 100 °C) transporteres til byen via en primær ledning. I sekundære net føres varmen desuden til bygninger, hvor den bruges til opvarmning af bygninger, gulvvarme og varmt vand. Temperaturen i det sekundære net er lavere (ca. 70 °C, 40 °C for tilbageløb).

De mest moderne og effektive kraftvarmeværker bruger naturgas som brændsel

Når produktionen er baseret på naturgas, kan dampturbinen kombineres med en gasturbine, hvilket yderligere forbedrer virkningsgraden. En anden almindelig form for kraftvarmeværk er mindre og placeret i nærheden af deponier, hvor skadelige metangasser forbrændes og omdannes til varme i stedet for at blive udledt til atmosfæren og således bidrage til drivhuseffekten.

Kraftvarmeværker har en utroligt høj virkningsgrad. Uanset det anvendte brændsel udnyttes ca. 90 % af energien. Det giver en tydelig fordel fremfor kondenserende kraftværker, som kun bruger den producerede el og således kun udnytter ca. 35-50 % af energiindholdet.

Bidrag til et bedre klima

Et andet væsentligt træk ved fjernvarme er, at det ikke bare gør det muligt at bruge restvarmen, men at også biobrændsler, affaldsbrændsler eller store varmepumper kan bruges på en miljøvenlig måde.

Ved at bruge restvarmen i stedet for fossile brændsler påvirker fjernvarme kun miljøet i ringe grad og giver især en lav udledning af CO2.

Sådan fungerer fjernvarme

Forstør billedet (engelsk)

Vand transporteres i godt isolerede rør under jorden til et fjernvarmeanlæg i den bygning, der skal opvarmes. En varmeveksler overfører varmen (men ikke vandet) til bygningens eget varmeanlæg, der består af radiatorer og varmt vandhanevand. Det afkølede fjernvarmevand returneres derefter til fjernvarmeanlægget, hvor det genopvarmes og pumpes tilbage til fjernvarmesystemet igen.

Sidst opdateret: 2016-09-15 11:26