Fjernvarme – pris

Prisen på fjernvarme afhænger af flere forskellige faktorer.

Et vigtigt aspekt er nettets omfang. Jo større mængder, der kan leveres til forbrugere, der bor tæt på hinanden, desto større fordel kan man drage af omkostningsstrukturen. Sverige tager her føringen pga. sit omfattende net. Virksomhedsspecifikke forhold spiller også en vigtig rolle, især i forhold til det brændsel, der bruges, planlagte investeringer og den vedligeholdelsesgrad, der kræves for net og faciliteter.

Producenterne er afhængige af politiske tiltag

Svingende brændselspriser, skatter og afgifter samt økonomiske styringsinstrumenter – som elcertifikater, emissionsrettigheder, faste afregningstariffer og lovgivningskrav til virksomheder – spiller også ind på prisen. Selvom fjernvarme generelt giver stor mulighed for at variere brændslet, er fjernvarmeproducenterne stadig i ret høj grad afhængige af politiske tiltag.

Priserne påvirkes af lokale forhold

Producenterne på de lokale fjernvarmemarkeder bruger to hovedmodeller for prisfastsættelsen: alternativ prisfastsættelse og omkostningsbaseret prisfastsættelse. Alternativ prisfastsættelse ser på forbrugerens alternativer med det formål ikke at sætte prisen højere end konkurrentens priser og stadig få et overskud. Omkostningsbaseret prisfastsættelse er beregnet til at få fjernvarmeprisen til at passe med de omkostninger, der er.

Eftersom fjernvarme i sin natur er lokal, berøres priserne i betydeligt omfang af lokale forhold og regler og kan således variere fra sted til sted.

Sidst opdateret: 2016-09-15 11:44