Om fjernvarme

Fjernvarme er drivkraften bag varmeomlægningen i byområderne.

Fjernvarme er en sikker og pålidelig form for opvarmning, der leverer ressourceeffektive løsninger med lav CO2-udledning. Den produceres ofte sammen med el, hvilket reducerer miljøbelastningen. Fjernvarme produceres på et eller flere centrale produktionsanlæg og distribueres til forskellige bygninger via underjordiske rør. Til fjernvarme gør man brug af restvarme fra elproduktionen, fra andre industrivirksomheder samt fra affaldsforbrænding.

Når man tænker på lokalområder, er der en stærk sammenhæng med højeffektiv fjernvarme: I byområder vil klimaneutrale områdekoncepter frem for løsninger til enkelte bygninger give et optimalt bidrag til dekarbonisering og bæredygtighedsmål.

Dominerende opvarmningsmetode i de nordiske lande

Fjernvarmens position på opvarmningsmarkedet varierer i de forskellige lande på grund af traditionelle forskelle og opbygningen af infrastrukturen. I nogle dele af det nordlige og østlige Europa er ca. 50 % af alle husstande i dag opvarmet med fjernvarme. Det er den dominerende opvarmningsmetode i de nordiske lande, undtagen Norge, og den er også en af de mest populære løsninger i Tyskland og Holland.

Hvor kommer varmen egentlig fra?

Fjernvarmenet er en sikker og pålidelig løsning til levering af varme, varmt vand og afkøling gennem et net af isolerede rør fra centrale produktionssteder til slutbrugeren. Fjernvarmenettene er velegnede til lokalt tilgængelige vedvarende energikilder med lav CO2-udledning såsom solvarme og geotermisk varme, restvarme fra industrivirksomheder og erhvervsbygninger samt varme fra kraftvarmeværker. Muligheden for at integrere forskellige energikilder betyder, at kunderne ikke er afhængige af en enkelt forsyningskilde.

Se billedet i stort format

1. Kunder

Ejere eller lejere af hjem, kontorer, hoteller eller offentlige faciliteter.

2. Kraftvarmeværker

I kraftvarmeværker produceres el og varme i en miljøvenlig, kombineret proces. Derefter videreføres produktet til el- eller fjernvarmenettet. Fjernvarmenettet leverer varme og varmt vand til kontorer, offentlige faciliteter og kundernes hjem.

3. Varmepumper

Varmepumper er et energieffektivt alternativ til andre opvarmningsmetoder såsom centralfyr eller aircondition. De flytter varme i stedet for at producere den, og de kan justere rumtemperaturen gennem opvarmning eller afkøling. Varmepumper er velegnede i et klima med moderate klimaforhold.

4. Affald til energi

Varmen produceres ved hjælp af afbrænding af brændbart affald, hvilket er en metode til genindvinding af energi, dvs. varme fra affald.

5. Overskydende varme fra industrien

Processer, der benyttes i industrivirksomheder med et højt varmeforbrug såsom raffinaderier, jernværker osv. Det betyder, at man kan genindvinde "affaldsvarme" fra industrien og bruge den i en bred vifte af energiprodukter, eksempelvis fjernvarmenet.

Sidst opdateret: 2017-12-28 15:47