Om fjernvarme

Fjernvarme er drivkraften bag varmeomlægningen i byområderne.

Fjernvarme er en sikker og pålidelig form for opvarmning, der leverer ressourceeffektive løsninger med lav CO2-udledning. Den produceres ofte sammen med el, hvilket reducerer miljøbelastningen. Fjernvarme produceres på et eller flere centrale produktionsanlæg og distribueres til forskellige bygninger via underjordiske rør. Til fjernvarme gør man brug af restvarme fra elproduktionen, fra andre industrivirksomheder samt fra affaldsforbrænding.

Når man tænker på lokalområder, er der en stærk sammenhæng med højeffektiv fjernvarme: I byområder vil klimaneutrale områdekoncepter frem for løsninger til enkelte bygninger give et optimalt bidrag til dekarbonisering og bæredygtighedsmål.

Dominerende opvarmningsmetode i de nordiske lande

Fjernvarmens position på opvarmningsmarkedet varierer i de forskellige lande på grund af traditionelle forskelle og opbygningen af infrastrukturen. I nogle dele af det nordlige og østlige Europa er ca. 50 % af alle husstande i dag opvarmet med fjernvarme. Det er den dominerende opvarmningsmetode i de nordiske lande, undtagen Norge, og den er også en af de mest populære løsninger i Tyskland og Holland.

Fjernvarmedistribution

Der kan bruges en bred vifte af energikilder - herunder biomasse, affald og naturgas - som brændsel i et fjernvarmeanlæg. Biomasse er brugt i ovenstående illustration som eksempel.

Sidst opdateret: 2017-05-26 09:16