Om fjernvarme

Fjernvarme produceres på et eller flere centrale produktionsanlæg og distribueres til forskellige bygninger via underjordiske rørledninger.

Fjernvarme er en sikker og pålidelig form for opvarmning med begrænset miljøbelastning. Den produceres ofte sammen med el, hvilket reducerer miljøbelastningen.

Med fjernvarme kan man udnytte den restvarme, der opfanges på steder, hvor der dannes store mængder af det, dvs. ved elproduktion og affaldsforbrænding.

Traditionelt set kan en fjernvarmeforbruger kun købe fjernvarme fra én enkelt leverandør. Fjernvarme ses som et naturligt monopol i de fleste lande. Lokale fjernvarmemarkeder er ofte statsregulerede, og fjernvarmeselskaberne må ikke generere overskud. Fjernvarmeselskaberne må i nogle lande have overskud, selvom de priser, de tager, ofte skal godkendes af en offentlig myndighed.

Dominerende opvarmningsmetode i de nordiske lande

Positionen for fjernvarme på opvarmningsmarkedet varierer fra det ene land til det andet ud fra traditionelle forskelle og opbygningen af styresystemerne. I nogle dele af det nordlige og østlige Europa er ca. 50 % af alle husholdninger i dag opvarmet med fjernvarme. Det er den dominerende opvarmningsmetode i de nordiske lande (undtagen Norge). Hvis der er fjernvarme på et lokalt opvarmningsmarked, har den ofte en markedsandel på over 90 %.

Sidst opdateret: 2016-09-15 10:36