Fremtiden for vindkraft

Forskning og udvikling fokuserer på at optimere vindmølleparker og dermed øge driftssikkerheden og virkningsgraden samt forbedre miljøet.

Der er sket meget inden for den teknologiske udvikling siden de første vindmølleanlæg blev rejst sidst i 1970'erne. I dag er vingerne 16 gange større, og vindmølleparkerne producerer 100 gange mere elektricitet.

Mere vindkraft bygges på havet

En af årsagerne til, at vindmøllerne er blevet større, er, at der bygges flere vindkraftanlæg på havet. Ved en placering til havs opnår man højere vindhastigheder og mindre risiko for konflikt med nabobebyggelser. I slutningen af 2015 tegnede havbaseret vindenergi sig for ca. 5 % af EU's samlede vindenergiressourcer. Der er prognoser, der vurderer, at havbaseret vindkraft vil have et større omfang end den landbaserede omkring 2030.

Forskning og udvikling fokuserer på at optimere vindmølleparker og dermed øge driftssikkerheden og omkostningseffektiviteten. Man har også en ambition om at gøre vindkraften mindre afhængig af vedligehold og gøre møllerne nemmere at montere. Yderligere standardisering og digitalisering af vedligeholdelse og datahåndtering vil også være et nøgleområde.

Fokus på driftssikkerhed

Driftssikkerhed er en væsentlig udfordring. En vindmølle har en brugstid på ca. 20 år og skal producere el i størstedelen af sin levetid for at være rentabel. Driftsforstyrrelser skal holdes på et minimum. Reparationer eller udskiftning af vigtige dele reducerer rådigheden og har direkte betydning for rentabiliteten. De højeste sikkerhedsstandarder skal være overholdt ved opførelse og drift af vindmølleparker.

EU investerer fortsat i vindkraft

Vindkraft forventes at udgøre 14 % af den el, der forbruges i EU, i 2020. Europa-Kommissionen har indledt et forskningsprogram, der sigter mod at øge vindmøllernes teknologiske ydelse, samtidigt med at de økonomiske forhold forbedres. Forskningsprogrammet beløber sig til 6 mia. euro til 2020.

Sidst opdateret: 2016-07-05 09:44