Sådan fungerer vindkraft

Vindmøller omdanner vinden til el. De placeres ofte i grupper – vindmølleparker – enten på land eller til havs.

Vind driver vindmøllens vinger og navet, som udgør rotoren. Vindmøllens aksel er forbundet med en generator, der er placeret i den øverste del af tårnet. En gearkasse, der normalt er placeret mellem rotoren og generatoren, øger rotorens lave omdrejningshastighed til en hastighed, der passer til generatoren.

Et automatisk system holder vindmøllen rettet op imod vinden. På den måde kan man udnytte, at vinden blæser fra forskellige retninger. Vindmøllens vinger er normalt lavet af ekstremt holdbar glasfiberforstærket plastik og nogle gange forstærkede kulfibre. Der er indbygget lynbeskyttelse (UV-lys) i vingerne.

Vindmølleparker

En stor vindmøllepark kan bestå af flere hundrede enkelte vindmøller, der er indbyrdes forbundet af et transmissionssystem. I en vindmøllepark står vindmøllerne ideelt set med en indbyrdes afstand på 4-10 rotordiametre, alt efter den fremherskende vindretning. Det minimerer de tab af virkningsgrad, som vindmølle interferens kan forårsage, den såkaldte skyggeeffekt.

Nødvendigt med en vindstyrke på mindst 3 Bft

Når der kun er let eller slet ingen vind, hviler turbinerne i standbytilstand. Når vinden blæser tilstrækkeligt (ca. 4 m/sek.), begynder vindmøllen automatisk at dreje rundt. Den kører på fuld kraft, når vinden når op omkring 6 Bft (beaufort). Ved kraftig vind (over ca. 10 Bft) lukker vindmøllen ned for at undgå unødigt slid.

For at en vindmøllepark kan være rentabel, skal den have en god placering i forhold til vinden. Når der er fundet et område, foretages der en omhyggelig undersøgelse af de geografiske omgivelser, eksisterende veje, elnet, afstand fra beboelser, flora og fauna og eventuelle områder med begrænsninger. At få accepten fra de beboere, som bor tæt på, kan nogle gange være en meget stor udfordring.

Sidst opdateret: 2016-07-05 09:13