Fakta om vindkraft

Vindkraft indebærer ingen brændselsomkostninger og den er den hurtigst voksende energikilde i EU.

Inden for de seneste 15 år er vindkraft gået fra at være en teknologi, der kun tiltrak få investorer, til at være en, der tiltrækker investeringer bredt inden for EU. Vindkraftkapaciteten i EU har oplevet en seksdobbelt stigning – fra 2,4 % i 2000 til 15,6 % i 2015. Ved udgangen af 2015 var den samlede vindkraftkapacitet på 142 GW, hvilket dækker 11,4 % af elforbruget i EU.

Tyskland og Spanien er de største vindkraftlande i Europa

Tyskland og Spanien er de største vindkraftlande i Europa, hvad angår installeret effekt, og de står for henholdsvis 1/3 og 1/6 af Europas vindkraft. Det førende land på verdensplan er Kina med 1/3 af verdens vindkraftkapacitet.

I forhold til vindkraftens andel af den samlede elproduktion er Danmark en af de førende vindkraftnationer i verden. I 2015 producerede Danmark 42 % af landets elektricitet ved hjælp af vindmøller, hvilket var en forbedring af landets egen verdensrekord på 39 % i 2014.

Vindkraft i Europa – installeret effekt over tid
Item Title MW
2000 12,887
2001 17,315
2002 23,098
2003 24,491
2004 34,372
2005 40,5
2006 48,031
2007 56,517
2008 64,719
2009 74,767
2010 84,278
2011 93,957
2012 106,04
2013 117,289
2014 128,751
2015 141,578

Kilde: European Wind Energy Association

For at se det interaktive billede skal du opdatere din browser til en nyere version

Vind har brug for balancekraft

Vindmøller kan kun producere el ved de rigtige vindhastigheder. På de tidspunkter, hvor vinden ikke er kraftig nok, kan der bruges andre energiformer som balancekraft.

Det er i de fleste europæiske lande en lang proces at planlægge, indhente tilladelser til og rejse en vindmøllepark. Et projekt kan tage alt fra 2-15 år fra den indledende planlægning til rejsningen starter, hovedsageligt afhængigt af byggetilladelser.

Energitrekanten

Når samfundet skal forsynes med energi, skal det ske, så de tre nøgledimensioner balancerer: konkurrenceevne, forsyningssikkerhed samt miljø og klima. Der er ikke én enkelt energikilde, der er helt optimal i forhold til alle dimensioner. Denne energitrekant illustrerer fordele og ulemper ved vindkraft.

Klima og miljø: Vindkraft er en vedvarende energikilde, der grundlæggende set ikke udleder CO2 i løbet af dens livscyklus. Vindmøller har nogen indvirkning på landskabet og afgiver støj, hvilket nogle finder generende.

Forsyningssikkerhed: Vindressourcer er vedvarende. Vindkraften er dog afhængig af den vind, der måtte være til rådighed, og ved for høje vindhastigheder er man nødt til at stoppe elproduktionen midlertidigt. Nye vindkraftprojekter koncentrerer sig derfor om områder med pålidelige og driftssikre vinde.

Konkurrenceevne: Der er ingen brændselsomkostninger ved vindkraft, selvom de samlede omkostninger pr. produceret kilowatt time er høje som følge af betydelige investeringsomkostninger og behovet for investeringer i netkapacitet for nye vindmølleparker. Vindkraften er således i dag i høj grad afhængig af støtteordninger. Investeringerne i havmølleparker er tre gange så store som for landbaserede anlæg. Den teknologiske udvikling og en stigning af prisen på udledning af CO2 vil gøre vindkraft mere konkurrencedygtig i forhold til omkostningerne.

Sidst opdateret: 2019-02-18 16:32