Fakta om vandkraft

Vandkraft udnytter den energi, der er tilstede i vandets bevægelse, og det er langt den førende vedvarende energikilde i EU.

Ifølge Eurostat udgjorde vandkraft i 2014 ca. 12 % af EU's elproduktion og ca. 40 % af den samlede produktion af vedvarende elektricitet.

Vandkraft i Europa

Det kræver det rigtige vandløb, når der skal bygges et stort vandkraftværk. Andelen af vandkraft i energimixet er høj i lande som Sverige, Frankrig og Østrig, hvor der er store højdeforskelle og velegnede vandløb. Vandkraft omfatter mere end 99 % af den samlede elproduktion i Norge, der er Europas største vandkraftproducent. Forholdene i lande som Danmark, Tyskland og Polen er til gengæld ikke velegnede til vandkraft.

Konflikt mellem globale og lokale overvejelser

Set i et større perspektiv har vandkraft kun ringe indvirkning på klimaet og miljøet. Store vandkraftværker spiller dog en større rolle for miljøet i umiddelbar nærhed af anlæg and vandløb. Dette medfører forskellige interessekonflikter.

Den voksende bekymring for global opvarmning har sat gang i den generelle offentlige opfattelse af vandkraft, som nu ses som en del af løsningen på problemet med klimaforandring. Spørgsmålet er ikke, om vandkraft er noget positivt eller negativt, men snarere om, hvor mange vandløb der skal bevares uden ændringer, og hvordan man kan øge biodiversiteten i de floder, der bliver brugt.

Den naturlige vandcyklus

Energitrekanten

Når samfundet skal forsynes med energi, skal det ske, så de tre nøgledimensioner balancerer: konkurrenceevne, forsyningssikkerhed samt miljø og klima. Der er ikke én enkelt energikilde, der er helt optimal i forhold til alle dimensioner. Energitrekanten illustrerer fordele og ulemper ved vandkraft.

Klima og miljø: Vandkraft er en vedvarende energikilde, der næsten ikke giver nogen udledninger, som kan påvirke klima eller miljø. Kraftværker er dog et væsentligt indgreb i landskabet og påvirker økosystemet i floderne. Et kraftværk kan også have indvirkning på dyre- og plantelivet i nærheden.

Forsyningssikkerhed: Vandkraftværker kan sikre en stor og stabil elproduktion. Men et stabilt og højt produktionsniveau er afhængig af nedbøren. Vandkraft fungerer også som balancekraft, eftersom kapaciteten hurtigt kan ændres til at kompensere for forskelle i produktion og forbrug i netforsyningen.

Konkurrenceevne: Der er ingen brændselsudgifter forbundet med vandkraft, og produktionsomkostningerne er konkurrencedygtige. Det kræver betydelige investeringer at bygge et nyt kraftværk, men dets økonomiske levetid er lang.

Sidst opdateret: 2017-12-15 14:55