Sådan fungerer solenergi

De teknologiske løsninger, der kan omdanne solenergi til el og varme, kan deles op i tre hovedgrupper: solceller, termisk solenergi og termiske solfangere.

Solceller omdanner solens energi til el

En solcelle, som også kaldes en fotovoltaisk celle (PV), omdanner solenergi til el ved hjælp af den fotovoltaiske effekt. Når solcellens overflade bliver belyst, opstår der en elektrisk spænding mellem cellens for- og bagside. Den enkelte solcelle kan producere en lavspænding på ca. 0,5 V. Solceller bruges derfor sædvanligvis i en serieforbundet opstilling, der kaldes solpaneler eller moduler. Derved øges spændingen til et niveau, der egner sig til elproduktion.

Solceller bruges til små energisystemer såsom i private husstande, men de bruges også i store anlæg. Et af eksemplerne er den store solcellepark Parc Cynog, som Vattenfall har bygget og driver i Storbritannien.

Læs mere

Solenergi hos Vattenfall (på engelsk)

Solens termiske energi bruger varme til at producere el

Med solens termiske energi bruges der varme til at producere el. Den teknologi kan bruge en større andel af energien i sollys end en solcelle. Processen koncentrerer sollyset på et bestemt punkt, så der opnås en maksimal varme. Vand fordampes, eller olie varmes af strålingen, og driver et termisk kredsløb med en turbine, som producerer el. Parabolformede reflektorer er i dag den mest udbredte løsning, og de har været i kommerciel brug siden sidst i 1980'erne. Denne teknologi fungerer kun på steder, hvor det er virkelig varmt og solrigt, eksempelvis i ørkener eller i Sydspanien.

Termiske solfangere omdanner solenergi til varme

Solceller forveksles nogle gange med termiske solfangere. Til forskel fra solceller modtager termiske solfangere sollyset og omdanner energien til varme. Varmen transporteres derefter ved hjælp af en væske eller en gas, og overføres til en beholder fyldt med vand. Det opvarmede vand i tanken føres derefter ind i bygningens opvarmningssystem, enten direkte eller via en varmeveksler. Termiske solfangere kan også bruges til varmedrevet afkøling.

I Holland driver Vattenfall et stort anlæg, der leverer varmt vand i et omfang, der svarer til 1 million brusebade i 2.700 husstande.

Sidst opdateret: 2016-07-13 13:09