Fakta om olie

Olie bruges ofte kun som reservebrændsel, når andre anlæg ikke kan levere nok energi, f.eks. på kolde vinterdage.

Ligesom kul er olie lavet af planter og andre organismer, der er blevet fanget under jordens overflade. Organismerne er blevet omdannet under meget højt tryk og høje temperaturer igennem millioner af år. Olien befinder sig i lommer i porøse stenlag eller som oliesand.

Verdens største olieproducenter var i 2011 Saudi Arabien, Rusland, USA, Iran, Kina og Canada. En stor del af olien raffineres til benzin, diesel og flybrændstof. En mindre del bruges til opvarmning.

Der bruges også olie til at producere el. I 2008 kom 5 % af verdens elproduktion fra olie. I EU stod olie for 3 % af elproduktionen i 2008.

Negativ indvirkning på klima og miljø

Olie indeholder flere elementer, der kan skade miljøet. Forbrændingsprocessen danner CO2, som bidrager til klimaforandringerne. Der dannes også SO2 (svovldioxid), støv og nitrogenoxider. Til olieudvinding skal der også bruges store mængder ferskvand. Der er en umiddelbar risiko for olieudslip ved udvinding og transport..

Olie er en energikilde til spidsbelastninger

Olie kan bruges til at producere el og/eller varme i forskellige former for kraftværker. Olie bruges ofte kun som brændsel ved spidsbelastninger, når andre anlæg har problemer eller ikke kan levere nok energi, f.eks. på en kold vinterdag.

Olie bliver mindre vigtig

Vigtigheden af olie i produktion af el og varme bliver mindre i det europæiske energisystem. En mulighed, der f.eks. overvejes i Sverige, er at erstatte olien med bioolie i spidsbelastningsanlæg. En anden mulighed er at bruge træpiller. Der er dog ulemper ved begge løsninger. Bioolie er ikke velegnet til længere opbevaring, og det kræver betydelige investeringer at bruge træpiller.

Sidst opdateret: 2014-03-19 21:57