Fremtiden for naturgas

Naturgasteknologien er under løbende udvikling

Op gennem 1990'erne betød forbedringer i den teknologi, der blev brugt til flydende naturgas (LNG), at investeringerne i kondensering og forgasning kunne reduceres. Handlen med flydende naturgas er øget betragteligt inden for de seneste årtier og øges fortsat væsentligt hurtigere end handel med gas, der transporteres i traditionelle rørledninger. Denne tendens vil fortsætte inden for en overskuelig fremtid.

Nye gasforekomster øger forsyningen

Takket være de teknologiske fremskridt inden for udvinding (f.eks. vandrette brønde og transport af naturgas) er det inden for de senere år blevet muligt at udvinde gas fra enorme, ukonventionelle reserver, og produktionspotentialet er stort. Ukonventionelle gasforekomster som skifergas udgør en stadigt stigende andel af forsyningen globalt set. I 2012 udgjorde utraditionel gas ca. 6 % af verdensproduktionen og mere end 60 % af USA's produktion.

Øget brug af biogas reducerer udledningen

En mulighed for fremtiden er at øge tilsætningen af biogas. Biogas er en vedvarende gasart, og den CO2 der dannes under forbrændingen, er en naturlig del af cyklussen. En øget tilsætning af biogas ville derfor mindske CO2-udledningen. Tilsætning af biogas bruges i dag i begrænset omfang, men forventes at stige i fremtiden. På længere sigt kan brint også blandes med naturgas for yderligere at reducere CO2-udledningen.

Sidst opdateret: 2014-03-19 18:47