Fakta om naturgas

Naturgas er en alsidig energikilde, og den spiller en vigtig rolle i det europæiske energimix.

Naturgas bruges i en lang række industrielle processer og omdannes til el og varme. I de private husstande bruges den til opvarmning og madlavning.

Naturgas er en fossil energikilde, der dannes ved langsom nedbrydning af biologisk materiale over millioner af år. Den findes ofte samme sted som olie. Gassen er lugtløs, farveløs og består af ca. 90 % metan.

Gas er en væsentlig energikilde i EU

Ifølge de nyeste beregninger fra Eurogas steg gasforbruget i 2015 med cirka 4 % sammenlignet med 2014. Stigningen er den første i fire år, og den blev fulgt af en stigning i importen af flydende naturgas (LNG), hvilket yderligere understreger spredningen i forsyningen.

Foreløbige beregninger for 2015, der blev udsendt af Eurogas i dag, tyder på, at gasforbruget i de 28 EU-lande lå på 4.603,6 TWh GCV (terawatt-timer kalorimetrisk brændværdi), hvilket svarer til 426,3 mia. m³ eller 356,3 mio. tons olie-tilsvarende kalorimetrisk brændværdi. EU er nettoimportør af naturgas, primært fra Rusland, Algeriet og Qatar. Europas største naturgasproducenter (ekskl. Rusland) er:

  • Norge
  • Holland
  • Storbritannien

Store forskelle mellem landene

Der er stor forskel på gasforbruget mellem landene i Europa. Hovedmarkederne er Tyskland, Storbritannien og Italien (i alt 50 % af EU's gasforbrug) efterfulgt af Holland, Spanien og Frankrig.

Holland har det største gasfelt i Europa, Slochteren i Groningen, og næsten alle husstande (98 %) er tilsluttet et komplekst forsyningsnet bestående af over 200.000 km gasledninger, der er udviklet siden 1960'erne.

Energitrekanten

Når samfundet skal forsynes med energi, skal det ske, så de tre nøgledimensioner balancerer: konkurrenceevne, forsyningssikkerhed samt miljø og klima. Der er ikke én enkelt energikilde, der er helt optimal i forhold til alle dimensioner. Energitrekanten illustrerer fordele og ulemper ved naturgas.

Klima og miljø: Forbrænding af naturgas udleder CO2, dog mindre end forbrænding af andre fossile brændsler gør. Naturgas kan således være et overgangsbrændsel ved overgang til et bæredygtigt energisystem. Naturgassens rolle som balancekraft vil øges, efterhånden som vedvarende energikilder med varierende produktion - som f.eks. sol og vind - vinder indpas.

Forsyningssikkerhed: Naturgas giver fleksibilitet i elproduktionen, den kan derfor fungere som balancekraft. Forsyningen kan være noget usikker, og nogle af de områder, der eksporteres naturgas fra, er politisk ustabile. Udviklingen af utraditionel skifergas kan resultere i en knap så usikker forsyning. Med teknologiske fremskridt vil man kunne udvinde mere naturgas med mere effektive og mindre omkostningstunge metoder og således forbedre forsyningssikkerheden.

Konkurrenceevne: Naturgas er en dyrere energikilde end andre fossile brændsler og underlagt betydelige prissvingninger, blandt andet fordi den er koblet sammen med olieprisen. Naturgas bliver mere konkurrencedygtig, efterhånden som prisen på CO2 stiger.

Sidst opdateret: 2017-10-10 07:48