Fakta om naturgas

Naturgas er en fleksibel energikilde. Den bruges i flere forskellige industrielle processer og omdannes til varme og el. Private husstande bruger naturgas til opvarmning og madlavning.

Naturgas er en fossil energikilde, der bliver dannet ved langsom nedbrydning af biologisk materiale over millioner af år. Den findes ofte samme sted som olie. Gassen er lugtfri, farveløs og består af ca. 90 % metan.

Gas er en væsentlig energikilde i EU

I 2012 udgjorde naturgas ca. 19 % af EU's elproduktion, sammenlignet med 21,4 % på verdensplan (i 2011). EU er nettoimportør af naturgas, primært fra Rusland og Algeriet. Europas største naturgasproducenter (ekskl. Rusland) er:

  • Norge
  • Storbritannien
  • Holland

Store forskelle mellem landene

Der er stor forskel på gasforbruget mellem landene i Europa. Hovedmarkederne er Tyskland, Storbritannien og Italien (i alt 50 % af EU's gasforbrug) efterfulgt af Holland, Spanien og Frankrig.

Andel af naturgas i elproduktion

Land: Andel af naturgas i elproduktion (%)
Danmark 19
Frankrig 4
Tyskland 14
Holland 59
Polen 2
Spanien 39
Sverige 0
Storbritannien 45
Finland 15

Kilde: IEA Statistics, Electricity Generation, 2010

For at se det interaktive billede skal du opdatere din browser til en nyere version

Energitrekanten

Når samfundet skal forsynes med energi, skal det ske, så de tre nøgledimensioner balancerer: konkurrenceevne, forsyningssikkerhed samt miljø og klima. Der er ikke én enkelt energikilde, der er helt optimal i forhold til alle dimensioner. Energitrekanten illustrerer fordele og ulemper ved naturgas.

Klima og miljø: Forbrænding af naturgas udleder CO2, dog mindre end forbrænding af andre fossile brændsler gør. Naturgas kan således være et overgangsbrændsel ved overgang til et bæredygtigt energisystem. Naturgassens rolle som balancekraft vil øges, efterhånden som vedvarende energikilder med varierende produktion - som f.eks. sol og vind - vinder indpas.

Forsyningssikkerhed: Naturgas giver fleksibilitet i elproduktionen, den kan derfor fungere som balancekraft. Forsyningen kan være noget usikker, og nogle af de områder, der eksporteres naturgas fra, er politisk ustabile. Udviklingen af utraditionel skifergas kan resultere i en knap så usikker forsyning. Med teknologiske fremskridt vil man kunne udvinde mere naturgas med mere effektive og mindre omkostningstunge metoder og således forbedre forsyningssikkerheden.

Konkurrenceevne: Naturgas er en dyrere energikilde end andre fossile brændsler og underlagt betydelige prissvingninger, blandt andet fordi den er koblet sammen med olieprisen. Naturgas bliver mere konkurrencedygtig, efterhånden som prisen på CO2 stiger.

Sidst opdateret: 2014-03-19 18:10