Fremtiden for kernekraft

Europæisk forskning spiller en hovedrolle inden for kerneteknologi og koncentrerer sig bl.a. om affaldshåndtering og brændselsopbevaring.

De eksisterende reaktorer kan ikke bruge mere end en lille del af de kernebrændsler, der er til rådighed. Det deraf følgende energioverskud kan kun mindskes, hvis den brugte brændsel behandles igen og genbruges i brændselscyklussen. Hvis reaktorkonstruktionerne forbedres, eller der kommer bedre muligheder for at genbehandle og genbruge kernebrændsel, vil det kunne reducere de farlige affaldsmængder og medføre bedre udnyttelse af de uranressourcer, der er til rådighed.

De næste generationer

Udviklingen af kernekraftreaktorer er opdelt i generationer. De moderne reaktorer, der er i drift i dag, hører til 3. generation. Reaktorer i 3. generation +, hvor moderne teknologi kobles sammen med morgendagens teknologi, er allerede under opbygning.

De teknologiske løsninger, der udvikles i fremtiden omfatter 4. generation, der ikke vil komme i drift før flere årtier fremme i tiden.

Fusionsenergi

Ved fusionsenergi kombineres to lette kerner, så de danner en ny, tungere kerne. Fusionen skaber store mængder energi i form af varme, der kan bruges til at producere el.

Fordelene ved fusionskraft er, at den kan producere utroligt store mængder energi på basis af billige, almindelige materialer, samt at den ikke skaber nogen form for farligt affald. Ulemperne er, at den kræver ekstremt høje temperaturer, som er vanskelige at styre. Der har været forsket i fusionsenergi siden 1950'erne, men hvornår og om fusionsenergi bliver en kommerciel mulighed, er fortsat usikkert.

Sidst opdateret: 2017-10-09 08:43