Fordele og ulemper ved forskellige energikilder

I samfundets energiforsyning er det vigtigt at opnå en balance mellem tre faktorer: konkurrenceevne, forsyningssikkerhed samt miljø og klima. Ingen enkelt energikilde er perfekt ud fra alle disse synsvinkler. Denne tabel viser fordele og ulemper ved forskellige energikilder.

 

Sammenlign energikilder

  Fordele Ulemper
Vindkraft-ikon
 • Vindkraft udleder stort set ingen CO2 i løbet af sin livscyklus.
 • Har ingen brændselsomkostninger.
 • Påvirker det omgivende landskab og forårsager støj.
 • Afhænger af, at det blæser.
 • Har store investeringsomkostninger.
Biomasse-ikon
 • Biomasse er en stabil energikilde med geografisk godt spredte aktiver og lille politisk risiko.
 • Ved at anvende biomasse i elproduktionen i stedet for fossile brændsler mindskes CO2-udledningen betydeligt.
 • Hvis biomasse håndteres på den rigtige måde, er den CO2-neutral på sigt.
 • Svært at sikre leverancer af større mængder.
 • At anvende biomasse til at producere el er i øjeblikket dyrere end at anvende energikilder som kul, gas og kernekraft.
Vandkraft-ikon
 • Vandkraft forårsager stort set ingen klima- eller miljøpåvirkende udledning.
 • Giver stabil elproduktion i stor skala.
 • Fungerer som regulerkraft.
 • Har ingen brændselsomkostninger.
 • Vandkraftværker har lang økonomisk levetid.
 • Vandkraftværker indebærer store indgreb i landskabet og påvirker økosystemerne i berørte vandløb.
 • Store investeringer er påkrævet for at kunne bygge et vandkraftværk.
Solenergi-ikon
 • Solenergi har faldende omkostninger, stor støtte i offentligheden og lav CO2-udledning.
 • Hvis den kombineres med energilagring og intelligente softwareløsninger bliver solenergi en pålidelig og endnu billigere energikilde.
 • En ubegrænset ressource, til forskel fra fossile brændsler.
 • Solcelleanlæg er nemme at installere og kræver meget lidt vedligeholdelse.
 • Solcellesystemer har lang levetid – ca. 25 år.
 • Solenergi er en fluktuerende energiform – elproduktionen er afhængig af, at solen skinner.
 • Dyrt, men i de senere år er omkostningerne til solenergiudstyr faldet betydeligt.
 • Sollyset varierer afhængigt af sted og årstid. Prognoserne er mere usikre end for fossile brændsler (men bedre end for vind).
 • Ikke-regulerbar og har en dårlig matchning mellem produktion og efterspørgsel – solen producerer mest om sommeren, mens der er størst behov for el om vinteren.
Naturgas-ikon
 • Naturgas kan anvendes som et overgangsbrændsel på vejen mod et mere bæredygtigt energisystem.
 • Giver en fleksibel elproduktion og kan anvendes som regulerkraft.
 • Naturgas bliver mere konkurrencedygtigt, i takt med at CO2-priserne stiger.
 • Forbrænding af naturgas medfører CO2-udledning, men udledningen er lavere end ved forbrænding af andre fossile brændsler.
 • Visse regioner, som eksporterer naturgas, er præget af politisk ustabilitet.
 • Naturgas er en dyrere energikilde end andre fossile brændsler.
Kernekraft-ikon
 • Kernekraft har lav CO2-udledning i hele livscyklussen.
 • Muliggør stabil elproduktion i stor skala.
 • Omkostningerne til brændsel, drift og vedligeholdelse er normalt relativt lave.
 • Højaktivt affald, såsom brugt kernebrændsel, skal lagres på et sikkert sted i meget lang tid.
 • Store investeringer er påkrævet for at kunne bygge et nyt kernekraftværk.
Kul-ikon
 • Kul giver stabil elproduktion i stor skala.
 • Kulkraft har konkurrencedygtige produktionsomkostninger.
 • Brændselsomkostningerne er lave, og kulmarkederne er velfungerende.
 • Kulkraftværker udleder store mængder CO2.
 • De teknikker, der anvendes for at reducere CO2-udledningen fra kulkraftværkerne, er dyre.
 • Kulbrydning har stor indvirkning på landskabet og infrastrukturen.
Sidst opdateret: 2017-10-11 15:27