Fremtiden for biomasse

Der er udviklet flere forskellige produktionsmetoder, der kan omdanne biomasse til el og varme. De forskellige metoder til raffinering af biomasse er under løbende udvikling.

Fokus for udviklingen er på løbende strømlining. Når råmaterialet omdannes til mere energimættede former, gør det transport, opbevaring og anvendelse nemmere hele vejen igennem værdikæden. Et eksempel på et tiltag, der er ved at blive udviklet, og som vil forenkle importen i fremtiden, er termisk behandling af biobrændsler, så der produceres en mere effektiv type træpille med et højere energiindhold.

Konkurrenceevnen afhænger af prisen på CO2-udledninger

Det er i dag dyrere at producere el på basis af biomasse end fossile brændsler som f.eks. kul. Prisforskellen påvirkes af forskellige former for økonomiske kontrolinstrumenter som f.eks. retten til at udlede CO2.
Højere CO2-priser ville derfor sætte gang i omdannelsen af energisystemet til fordel for biomasse.

Et marked under udvikling

Den internationale handel med biomasse til elproduktion er stadig begrænset. Den fremtidige forøgelse af handlen med biomasse vil højst sandsynligt betyde, at brændslet produceres langt fra det sted, hvor det forbruges. Dette understreger behovet for et standardiseret verdensomspændende system for handel og certificering.

For at understøtte udviklingen og implementeringen af sådanne globale certificeringsstandarder er Vattenfall medlem af:
Sustainable Biomass Partnership.

Sidst opdateret: 2014-03-19 14:50