Fakta om biomasse

Biomasse er en vedvarende energikilde og kan være alt fra energiafgrøder til restprodukter fra landbrugs- eller skovdrift og affald af biogen oprindelse.

Biomasse har været anvendt som brændsel i titusinder af år. Udviklingen af mulighederne for at anvende biomasse har gjort massive fremskridt i løbet af de seneste årtier. Der er nu en lang række metoder til at omdanne biomasse til el og varme; fra træpiller til opvarmning af private boliger til affald, der bruges til at producere el i kommercielle kraftværker.

To tredjedele af primær vedvarende energiproduktion

Biomasse og affald leverede omkring to tredjedele af den primære vedvarende energiproduktion i 2014. Det betyder, at bioenergi i øjeblikket er den mest betydningsfulde form for vedvarende energi i EU. Biomasse bruges primært i lande med ekstensiv skovdrift, hvor restprodukter som grene, træflis og savsmuld kan bruges til at producere el og varme. Lande med store landbrugsbedrifter og industrier, der genererer affaldsprodukter, der kan bruges som biobrændsel, har også et potentiale for at øge deres brug af biomasse.

Bioenergi spiller en vigtig rolle i energimixet i EU

Bæredygtig biomasse, specielt skovbiomasse, vil være et vigtigt bidrag til EU's mulighed for at nå de ambitiøse mål om udledningsreduktioner, forsyningssikkerhed og industriel konkurrencedygtighed. Vattenfall mener, at biomasse vil kunne spille en vigtig rolle i at gøre samfundets varmeefterspørgsel mere grøn. Derudover kan brug af biomasse i effektive og fleksible kraftvarmeværker (også kaldet CHP'er) bidrage til at skabe balance i vedvarende energikilder med svingende produktion, såsom vind- og solenergi. Uanset den endelige anvendelse af biomassen skal det altid sikres, at træbiomasse indkøbes fra skove, der drives bæredygtigt.

Se illustrationen i større format

Energitrekant

Når samfundet skal forsynes med energi, skal det ske, så de tre nøgledimensioner balancerer: konkurrenceevne, forsyningssikkerhed samt miljø og klima. Der er ikke én enkelt energikilde, der er helt optimal i forhold til alle dimensioner. Denne energitrekant illustrerer fordele og ulemperne ved biomasse.

Klimaet og miljøet: Der udledes CO2 til atmosfæren, når der afbrændes biomasse, men når biomassen vokser, binder den CO2 via fotosyntesen. Biomasse, der er korrekt styret, er derfor med tiden CO2-neutral. Når der bruges biomasse til elproduktion i stedet for fossile brændsler, reduceres CO2-udledningerne betydeligt.

Forsyningssikkerhed: Biomasse kan omdannes til en stabil og driftssikker forsyning af el og varme. Brug af biomasse i effektive og fleksible kraftvarmeværker (også kaldet CHP'er) kan bidrage til at skabe balance i vedvarende energikilder med svingende produktion, såsom vind- og solenergi. Et vigtigt skridt til at sikre bæredygtige sourcingmængder er at etablere et globalt handels- og certificeringssystem. Biomasseressourcerne er placeret geografisk spredt, og den politiske risiko er begrænset.

Konkurrenceevne: I øjeblikket er det dyrere at bruge biomasse til energiproduktion end at bruge andre energikilder, såsom kul, gas eller kernekraft. Den globale forsyningskæde af biomasse er under udvikling, og med tiden vil de teknologiske og logistiske forbedringer bringe priserne ned. En øget pris på CO2 vil også forbedre den økonomiske konkurrenceevne for biomasse.

Sidst opdateret: 2017-05-22 14:54