Om energi

Produktion

Hvor kommer el og varme fra? Hvilke energikilder findes der?

El- og varmeproduktion

Det nye energilandskab

Det europæiske energisystem står over for en større forandringsproces.

Det nye energilandskab

Markeder

Hvor og hvordan handles energi? Hvad har betydning for prisen?

Energimarkeder

Energikilder

Der er fordele og ulemper ved hver enkelt energikilde i forhold til konkurrenceevne, forsyningssikkerhed samt miljøpåvirkning og klima. Er de vedvarende energikilder sol, vind og vand vores fremtid? Hvor miljøvenlige er fossile brændsler som kul, olie og naturgas?

Vindkraft

Der er ingen brændselsomkostninger ved vindkraft, ingen udledning af CO2, og det er den hurtigst voksende energikilde i EU.

Læs mere om vindkraft

Biomasse

Biomasse er en vedvarende energikilde og kan være alt fra energiafgrøder til restprodukter fra landbrugs- eller skovdrift og husholdningsaffald.

Læs mere om biomasse

Vandkraft

Vandkraft udnytter den energi, der er tilstede i vandets bevægelse, og er den førende vedvarende energikilde i EU.

Læs mere om vandkraft

Solenergi

Solenergi er en hurtigt voksende, vedvarende energikilde. De seneste år er omkostningerne til solenergiudstyr faldet betydeligt.

Læs mere om solenergi

Naturgas

Naturgas er en fleksibel energikilde, der bruges i flere forskellige industrielle processer og omdannes til varme og el. Husstande bruger den til opvarmning og madlavning.

Læs mere om naturgas

Kernekraft

Der var 143 kernekraftreaktorer i drift i EU i 2010 og yderligere fire under opførelse. Disse kraftværker udgør i alt en installeret kapacitet på 135 GW og står for mere end 28 % af EU's samlede elproduktion.

Læs mere om kernekraft

Kul

Som en effektiv og billig energikilde giver kul en stabil elproduktion i stor skala. Kul udgør i dag mere end 1/4 af verdens samlede energiforbrug.

Læs mere om kul

Havenergi

Havenergi er en vedvarende energikilde, hvor elektriciteten kan dannes af tidevandet, bølgerne eller forskelle i saltindholdet.

Læs mere om havenergi

Olie

Olie bruges ofte kun som reservebrændsel, når andre anlæg ikke kan levere nok energi, f.eks. på kolde vinterdage.

Læs mere om olie