Pressemeddelelse | 2016-09-12 | 10:30 AM

Vattenfall vinder udbud om kystnære møller

Energistyrelsen meddelte i dag Vattenfall, at selskabet har leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud på opførelsen af kystnære havmølleparker. Vattenfall ser frem til at levere en nytænkende løsning, men må afvente, at Folketinget beslutter den endelige finansiering.

Med et historisk lavt bud på 47,5 øre pr KwH er Vattenfall i dag udpeget til at opføre Danmarks to nye kystnære havmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. De nye møller sættes op ud for Holmsland Klit og Thyborøn.

”De nye kystnære offshore møller er et stort skridt mod at levere fossilfri strøm til en pris, der kan klare sig helt uden offentlig støtte. Prisen på 47,5 øre pr KwH er mere end 30 pct. under det prisloft, energiaftalen fra 2012 fastsatte, og sætter en ny verdensrekord", siger Vattenfalls danske landechef Ole Bigum Nielsen.

”Samtidigt har vi brugt rigtigt mange kræfter på at udforme de to anlæg, så de syner mindst muligt fra kysten. Helt konkret placerer vi en stor del af møllerne otte-ni km fra kysten mod den afstand på fire km, der ellers var mulighed for. Samtidigt planlægger vi mølletyper, der måler højst 190 meter i højden, hvor Energistyrelsens udbud angav en max højde på 220 meter. Derudover betyder vores løsning, at brugen af natlys bliver markant mindre, end Energistyrelsens visualiseringer præsenterer”, fortæller Ole Bigum Nielsen.

Op til 100 permanente jobs

De kystnære møller forventes at skabe mere end 5.000 arbejdspladser over tre år i opførelsesperioden. Derefter ventes 50-100 permanente jobs med drift og vedligehold.

Møllerne vil være omfattet af lokalt medejerskab og de fastboende får mulighed for at købe andele på op til i alt 20 pct. til kostpris i de to nye mølleparker.

Med opførelsen af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd bliver Vattenfall den største ejer og operatør af land- og havmølleparker i Danmark. Vattenfall beskæftiger i dag mere end 200 medarbejdere på vindområdet i Danmark. Esbjerg er overvågningscenter for mere end 1000 vindmøller i Nordeuropa og knudepunkt for meget store vindmølleparker i Nordsøen.

Opførelsen af de kystnære møller afventer, at Folketinget fastlægger en endelig finansiering af projektet, som et bredt flertal af Folketinget vedtog i 2012.

Se Vattenfalls visualisering af Vesterhav Syd (PDF 629 kB)
Se Vattenfalls visualisering af Vesterhav Nord (PDF 787 kB)
Illustration Vesterhav Syd (PNG 1 MB)
Illustration Vesterhav Nord (PNG 1 MB)

For yderligere information, kontakt gerne
Arne Rahbek, Kommunikationschef, Vattenfall Vind, tlf. 2788 0406
Andrine Nordby, Senior kommunikationskonsulent, tlf. 2787 5297