Pressemeddelelse | 2015-11-11 | 15:00 PM

Vattenfall vil styrke sin position i Danmark gennem salget af en række mindre vindmølleparker til energifonden Green Power Partners som samtidig ser en attraktiv case i den fortsatte drift af vindmølleparkerne

Salget af 19 vindmølleparker gør det muligt for Danmarks største operatør og ejer af vindmølleparker til lands at fokusere målrettet på store vindkraftprojekter til lands og til vands.

19 jyske vindmølleparker med en samlet kapacitet på 65 MW er nu solgt til GPP Vind. Vindmølleparkerne er enten modne til at blive fornyet med nye og mere effektive vindmøller eller også er de på vej til at blive det. Samtidig er der fortsat et længerevarende produktionspotentiale tilbage i de gennemprøvede vindmølleparker.

Det gør vindmølleparkerne til et oplagt emne for virksomheden GPP Vind, siger Vattenfall Vindkrafts onshore chef Lars Buhrkall.

GPP Vind er et datterselskab i Green Power Partners II koncernen og ejes af AP Pension og Pædagogernes Pensionskasse. Ejendomsinvesteringschef i AP Pension Peter Olsson og formand for Green Power Partners II fortæller, at Green Power Partners II i dag allerede ejer og driver en større portefølje af vedvarende energiprojekter i Europa. Med købet af 19 vindmølleparker udvider Green Power Partners II sit engagement i Danmark som allerede omfatter investeringer inden for biogas.

Styrker positionen i Danmark

– Parkernes størrelse falder ikke i tråd med Vattenfalls strategiske fokus, og derfor har vi valgt at sælge dem, så vi kan koncentrere os om at udvikle og forstærke vores position i Danmark som den største operatør og ejer af vindmølleparker, siger Lars Buhrkall.

Han understreger, at salget hverken får indflydelse på de aftaler, som vindmølleparkernes lodsejere har i dag eller på antallet af beskæftigede i Vattenfall Vindkraft.

– For GPP Vind er købet af 19 idriftsatte vindmølleparker en meget spændende case. Vi sikrer os med én transaktion 88 vindmøller fordelt i Jylland på meget attraktive placeringer. Casen i sig selv med et fortsat længevarende sikkert cashflow ser vi som værende en fordelagtig forretning. Derudover overvejer vi at nedtage nogle af de ældste møller og erstatte disse med få nye og moderne vindmøller, siger selskabets administrerende direktør Christian Liebel.

Fire store projekter i pipeline

Vattenfall er ved at være færdige med fornyelsen af Klim Vindmøllepark i Nordvestjylland. Her er 35 ældre møller blevet erstattet af 22 nye og langt mere effektive vindmøller, som gør parken til Danmarks største målt på produktionen af vindkraft. Der projekteres sideløbende og for fuld kraft på den 400 MW store offshore vindmøllepark Horns Rev 3 ud for den jyske vestkyst, og på land arbejdes der på en udvidelse af Nørrekær Enge vindmøllepark ved Limfjorden og en etablering Haved og Rejsby vindmølleparker i Syd- og Sønderjylland.

Målet er en grønnere profil

Vattenfall har siden det overtog en stor del af Elsams vindmølleparker plus tre kulkraftværker i 2006 arbejdet målrettet hen mod en grønnere og mere fokuseret profil. Med salget af Nordjyllandsværket er de danske kraftvarmeværker afhændet og selskabets danske aktiviteter ved at være dér, hvor de skal være, understreger Arne Rahbek, kommunikationschef i Vattenfall Vindkraft.

Yderligere information:

Yderligere oplysninger om pressemeddelelsen fås ved henvendelse til kommunikationschef Arne Rahbek på telefon 27 88 04 06 eller e-mail arne.rahbek@vattenfall.com eller ejendomsinvesteringschef Peter Olsson på 20 98 50 18 eller e-mail pol@appension.dk.