Pressemeddelelse | 2011-05-05 | 14:00 PM

Vattenfall: Tilfredsstillende resultat

Vattenfall fremlægger tal for 1. kvartal 2011.

  • Nettoomsætningen faldt 26,6 % til SEK 51.868 mio. (1. kvt. 2010: 70.657). Faldet skyldes primært Vattenfalls salg af de tyske transmissionsaktiviteter i maj 2010.
  • Driftsresultatet steg 17,1 % til SEK 11.842 mio. (10.115). Driftsresultatet eksklusive engangsposter faldt 27,5 % til SEK 11.153 mio. (15.376). 
  • Resultatet for perioden (efter skat) steg 90,2 % til SEK 7.203 mio. (3.787). Resultatet for perioden (efter skat) eksklusive engangsposter faldt 25,8 % til SEK 6.714 mio. (9.045).
  • Engangsposterne udgjorde netto SEK 689 mio. (2010: -5.261). Tallet for 2010 vedrører hovedsagelig nedskrivninger på SEK 5.322 mio. i forbindelse med salget af 50Hertz Transmission GmbH, Vattenfalls transmissionsaktiviteter i Tyskland. 
  • Egenkapitalen blev forrentet med 12,6 % og aktiverne med 9,9 %. Vattenfalls krav til den langfristede forrentning af egenkapitalen er 15 % over en forretningscyklus (5-7 år). Målsætningen for aktivernes forrentning er 11 %. 
  • Vattenfalls elproduktion steg 4,6 % i første kvartal 2011 til 49,8 TWh (47,6). Vandkraftproduktionen faldt 14,7 % til 8,7 TWh (10,2); kernekraftproduktionen steg 37,7 % til 14,6 TWh (10,6); den fossilbaserede produktion faldt 3,1 % til 25,1 TWh (25,9); vindkraftproduktionen mere end fordobledes til 0,9 TWh (0,4). Elproduktionen baseret på biomasse og affald forblev uændret på 0,4 TWh. Varmesalget faldt 6,1% til 16,9 TWh (18,0). Gassalget forblev uændret på 24,0 TWh. 
  • Et opsving i efterspørgslen fra industrien bidrog til en stigning i spotpriserne på de fleste markeder. Dog var de gennemsnitlige spotpriser i det svenske prisområde 8,7 % lavere i første kvartal 2011 i forhold til første kvartal 2010. Priserne på markedet for futures steg i kvartalet.


Øystein Løseth, koncernchef og administrerende direktør:
“Årets første kvartal blev overskygget af jordskælvet og tsunamikatastrofen i Japan og den efterfølgende ulykke på kernekraftværket Fukushima. Katastrofen i Japan og uroen i de arabiske lande påvirkede prisen på varer og elektricitet, men det er endnu for tidligt at sige noget om følgerne på lang sigt. Vi kan se, at den tyske regering har beordret lukning af syv ældre kernekraftreaktorer og udstedt et moratorium for forlængelsen af driftstilladelsen for samtlige tyske reaktorer. Vattenfall rapporterer et driftsresultat eksklusive engangsposter, der er lavere end året før, hvilket primært skyldes lavere gennemsnitlige priser. Dette understreger vigtigheden af, at vi fortsat forbedrer effektiviteten af vores drift.”

Vattenfall offentliggør disse oplysninger i henhold til den svenske værdipapirmarkedslov.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

Marianne Reedtz Sparrevohn, Kommunikationschef Vattenfall A/S, mobil +45 2787 5526

Klaus Aurich, chef for Investor Relations, telefon +46 (0)8 739 65 14, mobil +46 (0)70 539 65 14