Pressemeddelelse | 2013-07-24 | 09:40 AM

Vattenfall sælger sine danske Engineering-aktiviteter

Vattenfall og den danske rådgivningskoncern COWI A/S har underskrevet en aftale vedrørende salget af Vattenfalls Engineering-funktion i Danmark. COWI overtager de tilknyttede medarbejdere og alle bindende forpligtelser.

Overdragelsen forventes at være afsluttet inden september 2013. Indtil aftalen træder i kraft vil der ikke være nogen ændringer for hverken medarbejdere, kunder eller leverandører. Parterne har aftalt, at salgsprisen ikke offentliggøres.

Beslutningen er taget på baggrund af Vattenfalls planlagte frasalg af Thermal-aktiviteterne i Danmark og beslutningen om at koncentrere sig om vedvarende energi. Vattenfall er den største ejer og producent af landbaseret vindenergi i Danmark og driver 263 vindmøller fordelt på 37 vindmølleparker. Amagerværket nær København er for nylig blevet solgt til det kommunale forsyningsselskab HOFOR. Forretningsområderne Renewables og Sales samt Trading og Research & Development i Danmark forbliver under Vattenfalls ejerskab.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Stefan Müller, Vattenfall GmbH, Head of Media & Public Relations Germany
Tlf. +49 30 8182 2320, fax +49 30 8182 2315, stefan.mueller@vattenfall.de