Pressemeddelelse | 2011-06-09 | 15:25 PM

Vattenfall sælger Helsingør Kraftvarmeværk

Vattenfall har i går underskrevet en aftale om salg af Helsingør Kraftvarmeværk. Køberen af kraftvarmeværket og varmetransmissionslinjen, der løber fra værket, er Forsyning Helsingør.

Salgsaftalen er betinget af formelle godkendelser blandt andre i Vattenfalls bestyrelse. Overdragelse af kraftvarmeværket forventes at ske den 30. juni 2011.

Vattenfall overtog Helsingør Kraftvarmeværk i 2006 i forbindelse med køb af dele af det daværende ENERGI E2.

Værket bruger naturgas som brændsel og har en kapacitet på 60 MW el og 60 MJ/s fjernvarme. Det svarer til det årlige elforbrug i cirka 62.500 husstande og varmeforbruget i omkring 25.000 husstande.

Beslutningen er i tråd med Vattenfalls strategi, hvor målet er at reducere selskabets eksponering på CO2-området og fokusere indsatsen på Vattenfalls kernemarkeder Sverige, Tyskland og Holland.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef Vattenfall A/S Marianne Reedtz Sparrevohn
Tlf. 27 87 55 26