Pressemeddelelse | 2014-12-19 | 15:42 PM

Vattenfall sælger Fynsværket til Fjernvarme Fyn

Energiselskabet Vattenfall, der er ejet af den svenske stat, sælger Fynsværket, herunder Odense Kraftvarmeværk, til Fjernvarme Fyn. Det fynske fjernevarmeselskab bliver dermed leverandør af varme til størstedelen af de fynske kunder samt el til markedet.

Vattenfall og Fjernvarme Fyn har indgået en aftale, der betyder, at det fynske fjernvarmeselskab overtager Fynsværket med økonomisk virkning fra 1. januar 2015. Den samlede købspris beløber sig til cirka DKK 1,1 mia. og omfatter DKK 600 mio. i kontant betaling samt overtagelse af afviklingsforpligtelser og miljømæssige forpligtelser. Fjernvarme Fyn overtager alle nuværende medarbejdere.

Odense Kommune ejer majoriteten af aktierne i Fjernevarme Fyn, og borgmester Anker Boye har derfor været tæt involveret i forhandlingerne. Han glæder sig over, at købet fremadrettet sikrer virksomheder og borgere varme til fordelagtige priser. "Vi har i Odense og de omkringliggende områder en række erhverv, der ikke kan være tjent med usikkerhed om prisen på varme. Nu har vi skabt sikkerhed og sikret konkurrencedygtige priser til gavn for erhvervslivet og de private brugere", siger Anker Boye.

Ingrid Bonde, viceadministrerende direktør og CFO i Vattenfall, glæder sig også over handlen. "Vattenfall er den største ejer og producent af landbaseret vindenergi i Danmark, og som sådan arbejder virksomheden kontinuerligt på sit strategiske mål om at omdanne produktionsporteføljen væk fra CO2-udledende produktion til vedvarende energikilder. Frasalget af Fynsværket er endnu et vigtigt skridt i forbindelse med skiftet fra fossile brændsler til grøn energi", siger Ingrid Bonde.

Fynsværkets blok 7 har en installeret kapacitet på 407 MW el og 570 MJ/s fjernvarme og fyres med kul. Fynsværkets blok 8 har en installeret kapacitet på 35 MW el og 110 MJ/s fjernvarme. Blokken er halmfyret. I handlen indgår også affaldsforbrændingsanlægget Odense Kraftvarmeværk med en installeret kapacitet på 24 MW el og 92 MJ/s fjernvarme.

Vattenfall planlægger ikke at forlade det danske energimarked. Virksomheden har 263 vindmøller, fordelt på 37 vindmølleparker, en udviklingsafdeling samt en handelsafdeling og en transithavn i Danmark. Koncernen har tidligere ejet tre danske kraftvarmeværker. I 2013 solgte Vattenfall Amagerværket til det kommunale forsyningsselskab HOFOR. Derudover ejer Vattenfall Nordjyllandsværket.

De berørte medarbejdere har fået personlig besked om beslutningen af deres respektive ledere.

Odense Kommune ejer majoriteten af aktierne i Fjernvarme Fyn. Fjernvarme Fyn forsyner årligt 80.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner med varme gennem et 2.000 kilometer langt fjernvarmenet. Fynsværket leverer omkring 85 pct. af varmen i Odense. Handlen er betinget af godkendelse fra Odenses byråd, Nordfyns kommunalbestyrelse samt Energistyrelsen og Konkurrencestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Sandra Kühberger, Vattenfall GmbH, Media Relations Germany
Telefon +49 30 8182 2323, sandra.kuehberger@vattenfall.de