Pressemeddelelse | 2014-04-04 | 10:00 AM

Vattenfall overtager DONGs andel af Ensted Transithavn

Vattenfall og DONG Energy har underskrevet en aftale om salget af DONGs andel på 50 % i Ensted Transithavn til Vattenfall.

Vattenfall vil herefter eje 100 % af Ensted Transithavn. Med denne handel sikrer Vattenfall forsyningen af brændsel til sine danske kraftvarmeværker.

Kontaktperson:
Sandra Kühberger, Vattenfall GmbH, Press Officer,
Media & Public Relations Germany
Tel. +49 30 8182 2323, Fax +49 30 8182 2315,
sandra.kuehberger@vattenfall.de