Pressemeddelelse | 2013-07-15 | 14:00 PM

Vattenfall og HOFOR har indgået en aftale om salg af Amagerværket i Danmark

Vattenfall og det kommunale forsyningsselskab HOFOR har underskrevet en aftale vedrørende salget af det Vattenfall-ejede Amagerværket. HOFOR overtager kraftværket i København med alle de nuværende medarbejdere og alle bindende forpligtelser.

Entrepriseværdien beløber sig til ca. DKK 2 milliarder og omfatter DKK 415 millioner i kontant betaling samt andre poster omhandlende tilbagebetalingsforpligtelser vedrørende forudbetaling fra varmekunder og nedrivningsforpligtelser.

Amagerværket består af to kombinerede varme- og kraftenheder, med en kombineret elkapacitet på 314 megawatt og en kombineret varmekapacitet på 583 megawatt. Der fyres med kul og biopiller. I 2012 blev der produceret ca. 1.260 GWh el og 2.100 GWh varme.

De eksisterende kundekontrakter vil fortsat være gyldige. Transaktionen forventes at være afsluttet ved udgangen af december 2013. Indtil den juridiske gennemførsel af transaktionen vil der ikke være nogen ændringer for hverken medarbejdere, kunder eller leverandører. Forretningsområderne Renewables (vindkraft), Sales, Trading og Research & Development i Danmark forbliver under Vattenfalls ejerskab.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Sandra Kühberger, Vattenfall GmbH, Media & Public Relations Germany
Telefon +49 30 8182 2323, sandra.kuehberger@vattenfall.de