Pressemeddelelse | 2015-06-24 | 10:30 AM

Vattenfall fuldender sit salg af kulfyrede anlæg i Danmark

Det svenske statsejede energiselskab Vattenfall sælger Nordjyllandsværket til det danske fjernevarmeselskab Aalborg Forsyning. Det betyder, at Aalborg Forsyning kommer til at levere varme til hovedparten af kunderne i Aalborg og el til markedet.

Vattenfall og Aalborg Forsyning har underskrevet en aftale, der betyder, at Aalborg Forsyning fra og med den 31. december 2015 overtager Nordjyllandsværket og en vindmølle, der står på den østlige side af kraftværket. Aalborg Forsyning køber Nordjyllandsværket til en virksomhedsværdi (EV; enterprise value) på 823 millioner danske kroner, bestående af 725 millioner danske kroner som kontantydelse samt overtagelse af afviklingsforpligtelser og miljøansvar. Handelen er betinget af de relevante myndigheders godkendelse.

Aalborg Forsyning overtager alle nuværende medarbejdere. De berørte medarbejdere har fået personlig besked om beslutningen af deres respektive ledere.

Nordjyllandsværkets blok 3, der er kulfyret, har en installeret effekt på 410 MW el og 490 MJ/s fjernvarme.

Vattenfall satser på vindkraft

Danmark forbliver et kernemarked for Vattenfall. Virksomheden er den største ejer og producent af landbaseret vindenergi i Danmark og fuldender med salget arbejdet med sit strategiske mål om at skifte produktionsporteføljen væk fra CO2-udledende produktion i Danmark til udelukkende at bestå af vedvarende energikilder.

”Med frasalget i Danmark har Vattenfall gennemført et vigtigt skridt i virksomhedens overgang fra fossile brændsler til vedvarende energi. Vi er glade for at have indgået en aftale med Aalborg Forsyning og er sikre på, at både kunder og medarbejdere har fået en langsigtet, ansvarlig ejer. Vi vil gerne takke medarbejderne og ledelsen for deres store indsats i den periode, Vattenfall har ejet Nordjyllandsværket”, siger Ingrid Bonde, Vattenfalls CFO.

Virksomheden ejer og driver 262 danske vindmøller, fordelt på 37 vindmølleparker, som styres fra det internationale overvågningscenter i Esbjerg, driver en R&D- og tradingafdeling såvel som en transithavn i Danmark. Koncernen har ejet tre kulfyrede danske kraftvarmeværker. I 2013 solgte Vattenfall Amagerværket, i 2014 blev Fynsværket solgt, og nu sælger Vattenfall også Nordjyllandsværket.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Sandra Kühberger, Vattenfall GmbH, Media Relations Germany
Tlf.: +49 30 8182 2323, sandra.kuehberger@vattenfall.de