Pressemeddelelse | 2013-07-23 | 09:00 AM

Vattenfall foretager omfattende nedskrivninger og opdeler selskabet

Vattenfall opdeler sin organisation i en nordisk og en kontinentaleuropæisk del. Det er et af adskillige tiltag, der tages som reaktion på udviklingen på det europæiske energimarked. Vattenfall nedskriver også 29,7 mia. SEK på værdien af virksomhedens aktiver som konsekvens af markedsudviklingen og højere forretningsmæssige risici.

Vattenfall ændrer sin organisationsstruktur for at opnå større økonomisk og strategisk fleksibilitet. Fra og med den 1. januar 2014 bliver koncernens aktiviteter opdelt i to regionale enheder: Nordic og Continental Europe/UK. Baggrunden for ændringerne er den stigende usikkerhed omkring udviklingen af det fælles energimarked i Europa, specielt i Kontinentaleuropa.

"Den nye struktur giver regionerne mulighed for at fokusere på deres respektive kerneområder og åbner op for muligheder for at dele risikoen i Vattenfalls kontinentale aktiviteter på sigt", siger Vattenfalls bestyrelsesformand Lars G. Nordström og CEO Øystein Løseth i en fælles udtalelse.

Ligesom andre europæiske energiproducenter er Vattenfall påvirket af de stadigt mere dystre markedsudsigter. Virksomheden vurderer nu, at markedet ikke vil rette sig inden for overskuelig fremtid.

For at afspejle den øgede forretningsrisiko er fremtidige pengestrømme blevet vurderet med en større risikofaktor. Som konsekvens heraf nedskriver virksomheden den bogførte værdi af sine aktiver med i alt 29,7 mia. SEK. Påvirkningen af resultatet for perioden er 24,5 mia. SEK, på grund af skattevirkningen i sammenhæng med nedskrivningerne. Nedskrivningerne påvirker ikke Vattenfalls pengestrøm.

De nedskrivninger, der foretages i andet kvartal, vedrører hovedsageligt:

  • Gas- og stenkulsfyrede kraftværker i Holland: 14,5 mia. SEK
  • Stenkulsfyrede kraftværker i Tyskland: 4,1 mia. SEK
  • Kraftvarmeværker i Norden: 2,5 mia. SEK
  • Goodwill, der hovedsageligt stammer fra vores tradingaktiviteter: 6,8 mia. SEK
  • Andre aktiver: 1,8 mia. SEK.


Det underliggende overskud på driften steg med 3,3 % til 16.950 mio. SEK (16.401 mio. SEK). Vattenfall opfylder trods de omfattende tab på nedskrivninger selskabets mål med hensyn til kapitalstruktur. Vattenfalls bestyrelsesformand Lars G. Nordström og CEO Øystein Løseth:

"Nedskrivningerne er betydelige, og det er naturligvis en vanskelig opgave. Men det er den virkelighed, vi står overfor, og vi er nødt til at reagere i henhold til det, vi ved om markedet i dag. Det betyder, at vi er nødt til at justere den bogførte værdi af vores aktiver. Det betyder også, at vi er nødt til at tage skridt, som vi anser for at være nødvendige for at sikre et bæredygtigt og stærkt Vattenfall på lang sigt."

Indtil nu har Vattenfall tacklet den udfordrende markedssituation via konsolidering og betydelige besparelser, men nu skal der implementeres yderligere omfattende tiltag.

Omkostningsreduktioner og igangværende effektiviseringstiltag bliver fremskyndet. De omkostningsbesparelser, der er planlagt for 2014, er blevet øget fra 1,5 til 2,5 mia. SEK. Der er blevet sat et nyt besparelsesmål for 2015 på 2 mia. SEK. Vi har indført ansættelsesstop samt betydelige begrænsninger i brugen af eksterne konsulenter. Vattenfall har reduceret sine årlige omkostninger med 7,5 mia. SEK siden 2010. Investeringerne for de kommende fem år er blevet reduceret til 105 mia. SEK sammenlignet med 123 mia. SEK i perioden 2013 til 2017. Investeringsprojekter, der allerede er godkendt, vil blive prioriteret med fortsat fokus på vedvarende energi.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Ivo Banek, Head of Communications, tlf. +46 (0)8 739 50 10
Klaus Aurich, Head of Investor Relations, tlf. +46 (0)8 739 65 14, mobil +46 (0)705 39 65 14.

Udsendt af Vattenfalls pressekontor, tlf. +46 (0)8 739 50 10, press@vattenfall.com