Pressemeddelelse | 2011-07-28 | 14:16 PM

Tysk kernekraftbeslutning trækker driftsresultatet ned med SEK 10,2 mia.

Vattenfall offentliggør et lavere driftsresultat i 2. kvartal, SEK 12,2 mia., hvilket hovedsageligt skyldes den tyske regerings beslutning om at afvikle landets kernekraft, men også på grund af at Vattenfall ikke kunne gentage de høje produktions- og salgsmængder, som selskabet opnåede i samme kvartal sidste år.

  • Nettoomsætningen faldt med 18,6 % til SEK 40.443 mio. (49.713) for 2. kvartal og med 23,3 % til SEK 92.311 mio. (120.370) for første halvår.
  • I 2. kvartal faldt driftsresultatet med SEK 12.202 mio. til SEK -3.239 (8.963). Denne tilbagegang forklares frem for alt som en engangseffekt på SEK 10,2 mia. som følge af den tyske regerings beslutning om at afvikle landets kernekraft. Beslutningen indebærer, at Vattenfall har været nødsaget til at nedskrive den bogførte værdi i Vattenfalls tyske kernekraftværker Brunsbüttel og Krümmel samt øge hensættelserne til demontering og håndtering af kernebrændsel. Lavere produktions- og salgsmængder inden for el, gas og varme samt gennemsnitligt lavere opnåede elpriser på grund af valutapåvirkninger havde en negativ effekt på SEK 3,6 mia. Lavere omkostninger på drift og vedligeholdelse, salg og administration på SEK 0,7 mia. og kapitalgevinster fra salg af aktier i datterselskaber samt associerede virksomheder og ejendomme på sammenlagt SEK 1,4 mia. havde en positiv effekt på driftsresultatet (Se halvårsregnskabet for en mere detaljeret forklaring af ændringerne i driftsresultatet).
  • Periodens resultat (efter skat) faldt med SEK 8.420 mio. til SEK -3.235 mio. (5.185).
  • Vattenfalls elproduktion faldt med 8,9 % i løbet af 2. kvartal 2011 til 37,7 TWh (41,4). Vandkraftproduktionen gik tilbage med 10,1 % til 7,1 TWh (7,9), kernekraftproduktionen faldt med 17,1 % til 10,2 TWh (12,3), fossilbaseret produktion gik tilbage med 4,4 % til 19,5 TWh (20,4), vindkraftproduktionen steg til 0,7 TWh (0,4). Elproduktionen baseret på biomasse og affald faldt til 0,2 TWh (0,4). Varmesalget gik tilbage med 22,1 % til 6,0 TWh (7,7). Gassalget gik tilbage med 19,1 % til 7,2 TWh (8,9).


Kommentar fra administrerende direktør og koncernchef Øystein Løseth:
Vattenfall offentliggør et lavere driftsresultat i 2. kvartal, hvilket hovedsageligt skyldes den tyske regerings beslutning om at afvikle landets kernekraft, men også på grund af at Vattenfall ikke kunne gentage de høje produktions- og salgsmængder, som selskabet opnåede i samme kvartal sidste år. Som en følge af den tyske regerings beslutning om at afvikle landets kernekraft har Vattenfall været nødsaget til at nedskrive den bogførte værdi af sine to kernekraftværker i Tyskland og øge hensættelserne, hvilket sammenlagt belaster driftsresultatet for 2. kvartal. Vattenfall respekterer den tyske regerings beslutning og forventer en fair kompensation for selskabets økonomiske tab. Udfasningen af den tyske kernekraft indebærer, at omstillingen til vedvarende energi bliver fremskyndet i Tyskland. Vattenfall ser forretningsmuligheder i denne omstilling og har til hensigt at fortsætte med at medvirke aktivt i udviklingen af nye projekter. De lavere produktions- og salgsmængder af el, gas og varme og gennemsnitligt lavere elpriser på grund af valutapåvirkninger havde en negativ effekt på driftsresultatet på SEK 3,6 mia.

Hele rapporten kan downloades på www.vattenfall.com

Vattenfall offentliggør disse oplysninger i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Klaus Aurich, chef for Investor Relations, tlf.: +46 8 739 65 14, mobil: +46 70 539 65 14
Boo Ehlin, fungerende chef for Media Sweden, mobil: +46 72-732 77 21

Vattenfalls Pressekontor
Tlf.: +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com