Pressemeddelelse | 2014-10-10 | 10:33 AM

Klim Vindmølleparks 35 gamle betonfundamenter sprængt bort

Nu bankes der hundredvis af pæle i jorden i forbindelse med forarbejdet til støbningen af de 22 nye møllefundamenter.

Den sidste af de 35 gamle vindmøllesokler er sprængt i stykker og nu bliver de en efter én fjernet i den kommende tid. Sammenlagt næsten 13.000 tons beton bliver knust på stedet og genanvendt til vejmateriale i området, mens 350 tons armeringsjern sendes til omsmeltning.

90 stænger dynamit pr. sokkel

Til hver bundplade og tårnsokkel blev der brugt 90 stænger dynamit, svarende til omkring 15 kg, og Vattenfall Vindkraft valgte sprængningsmetoden for at tage hensyn til omgivelserne.

- Ved at sprænge bundpladerne væk har vi sparet tid og minimeret støjgenerne. Hvis vi havde valgt at bore eller hamre pladerne væk, ville det have støjet mere og længerevarende, siger kommunikationschef Arne Rahbek i Vattenfall Vindkraft.

Det hele genanvendes

Genanvendelsen af de store mængder beton og armeringsjern falder helt i tråd med bestræbelserne på, at renoveringen af vindmølleparken skal tage hensyn til miljøet. De 35 gamle vindmøller er således solgt til genbrug i blandt andet Italien og Irland, fortæller Arne Rahbek.

Et eksemplarisk projekt

- Indtil videre har det været et eksemplarisk projekt. Én ting er, at vi teknisk set kan planlægge og gennemføre et så stort repowering projekt med udskiftning af gamle møller med nye og mere effektive. Noget andet er hele processen forinden, som har involveret både kommunen og beboerne og medført få og mindre klager. Det er helt usædvanligt for så stort et projekt som dette, siger Arne Rahbek.

Nu bankes der pæle

I de kommende måneder bankes der pæle i jorden, hvor de 22 nye møller skal stå. Støbningen af de nye sokler sker oven på 80-90 betonpæle pr. fundament eller omkring 1900 pæle i alt. Samtidig etableres der nye veje i området efterhånden som arbejdet skrider frem, og der bliver etableret flere små broer over kanalerne i området for at kunne få materialerne frem til de 22 steder, hvor de nye vindmøller skal stå.

Største onshore vindmøllepark

Når parken står færdig ved udgangen af 2015, bliver den Danmarks største onshore vindmøllepark målt på produktionen. Vattenfall Vindkraft opfører de 21 vindmøller, mens den sidste opføres for en privat ejer. De 22 Siemens 3,2 MW vindmøller er langt mere effektive end de gamle 600 kW-møller. Når parken sættes i drift i 2016 kan den årligt forsyne 64.000 husstande med strøm. 

Yderligere oplysninger om pressemeddelelsen fås hos kommunikationschef Arne Rahbek telefon 27 88 04 06, e-mail: Arne Rahbek