Pressemeddelelse | 2012-06-06 | 10:25 AM

Folketinget fjerner grundlaget for biomasse på Fynsværket i Odense

Vattenfall ejer og driver kraftværker i København, Aalborg og i Odense.

I København og Aalborg giver politikerne i Folketinget nu grønt lys til, at kraftværkerne kan ombygges til biomasse. Her ser Vattenfall frem til at kunne levere billig og miljørigtig fjernvarme.

Ombygningen kræver en ændring i lovgivningen, sådan at fjernvarmeforbrugerne kan dele de sparede afgifter på varme produceret med fossile brændsler. Delingen er nødvendig for at få kraftværkets økonomi til at hænge sammen. Det skyldes at kraftværket får øgede omkostninger til såvel indkøb som håndtering af biobrændsel, uden at det medfører højere elpriser i markedet.

Folketinget er derfor ved at vedtage ændringer i varmeforsyningsloven, sådan at konverteringen til det fossil-frie samfund kan komme et skridt videre. Desværre er lovudkastet i sidste øjeblik blevet ændret sådan, at gartnerierne på Fyn ikke længere er forpligtiget til at betale Fynsværkets ekstra omkostninger ved at anvende biomasse. Fynsværket må kun lovligt opkræve ca. 60% af sine omkostninger ved at levere varme produceret på biomasse til gartnerierne.

Energiforliget har ellers åbnet op for, at gartnerierne kan modtage et særligt tilskud fra staten på op til 42 kr/GJ til at dække de ekstraomkostninger, som de har ved at anvende varme produceret på biomasse.

Vattenfall arbejder med planer om enten at ombygge Fynsværket til biomasse eller at etablere et nyt biomassebaseret kraftværk omkring 2018, hvor det forventes at Fynsværket enten skal gå ud af drift eller levetidsforlænges.

Hvis lovforslaget vedtages sådan som det foreligger til 2. behandling i Folketinget, vil det ikke være økonomisk muligt for Fynsværkets ejer Vattenfall at gennemføre en biomassekonvertering i Odense. Hermed vil Fynsværket ikke kunne bidrage til den ønskede reduktion i CO2-udledningen.

Vattenfall A/S' administrerende direktør Jørgen Nielsen udtaler: ”Det er ærgerligt, hvis vi ikke kan få Fynsværket på biomasse. Vattenfall har ellers været i tæt dialog med Energistyrelsen, men justeringerne efter høringsfasen var ikke gennemtænkte”.

Jørgen Nielsen håber nu på, at politikerne alligevel kan nå at rette op på fejlen inden 3. behandlingen i Folketinget på fredag den 8. juni, sådan at den grønne omstilling trods alt også finder vej til Odense, - ligesom den gør til Aalborg og København.

Kontakt:
Adm. direktør Jørgen Nielsen, Vattenfall A/S, mobil: 27 87 58 49