Pressemeddelelse | 2014-06-17 | 15:54 PM

Den kulfyrede enhed på Fynsværket tages ud af drift i 2016

Vattenfall er den største ejer og producent af landbaseret vindenergi i Danmark, og som sådan arbejder virksomheden kontinuerligt på sit strategiske mål om at ændre produktionsporteføljen væk fra CO2-udledende produktion til vedvarende energikilder. 

Virksomheden har derfor besluttet at tage den kulfyrede blok 7 på Fynsværket ud af drift i 2016. Den kulfyrede enhed har nået udløbet af sin levetid, og en udvidelse af levetiden ville kræve yderligere investeringer. I stedet vil Vattenfall investere i vedvarende energi og fortsætte med at ændre sin energiproduktion fra fossile brændsler til grøn energi. Den biomassefyrede enhed og affaldsforbrændingsenheden på Fynsværket vil fortsætte produktionen.

Vattenfall planlægger ikke at forlade det danske energimarked. Virksomheden har 263 vindmøller, fordelt på 37 vindmølleparker, og driver en salgsorganisation, en udviklingsafdeling samt en handelsafdeling og en transithavn i Danmark. Siden Vattenfall gik ind på det danske marked har virksomheden investeret 2,7 mia. kroner i biomasse og 1 mia. kroner i vindenergi.

Fakta og tal om Vattenfall i Danmark

Vattenfalls største vindmølleparker i Danmark

                                                                        Kapacitet (MW)

Nørrekær Enge                                                      92

Klim                                                                          66

Tjæreborg Enge                                                    41

Nørre Økse Sø                                                       40

Vedersø Kær                                                          33

Hagesholm                                                             23

Rejsby Hede                                                           23,4

 

 

Kraftvarmeværker:

 

Kapacitet (MW)

Brændsel

Elektricitet

Varme

Nordjyllandsværket

410

490

Kul

Fynsværket 7

407

570

Kul

Fynsværket 8

35

110

Biomasse

Odense Kraftvarmeværk

24

92

Affald

 

Ensted Transithavn

For yderligere information, kontakt venligst:

Paul Svinth Jensen, Kreab Gavin Anderson

Tlf. 4083 3230,
psjensen@kreabgavinanderson.com