Pressemeddelelse | 2013-01-07 | 13:45 PM

Danmarks største vindmøllepark på land opføres ved Klim

Vattenfall Vindkraft skal forny Klim Fjordholme Vindmøllepark i Nordjylland. Der skal samlet opføres 22 vindmøller, der årligt kan forsyne 58.000 husstande med strøm fra 2015.

Vattenfall Vindkraft har fået grønt lys til at nedtage de 35 gamle vindmøller på Klim Fjordholme i Nordjylland og erstatte dem med 22 nye og større vindmøller, hvoraf den ene mølle bliver ejet af Klim Vindenergi. I december 2012 udløb indsigelsesfristen for lokalplanen uden protester, og dermed kan Vattenfall Vindkraft gå i gang med at etablere den hidtil største danske vindmøllepark på land.

God dialog om projektet

Forud for den endelige tilladelse er gået flere år med grundige forberedelser, undersøgelser og ikke mindst en tæt og god dialog med Jammerbugt Kommune, lodsejerne og borgerne i området, fortæller projektleder Maren Andersen fra Vattenfall Vindkraft.

– Vi har brugt rigtig meget tid og mange penge på at få eksperter til at vurdere påvirkningen af miljø og mennesker, når de gamle vindmøller skal erstattes med nye og meget større turbiner. Men vi har også haft et fortræffeligt samarbejde med Jammerbugt kommune, siger projektleder Maren Andersen.

En model for møller på land

Chef for Vattenfalls danske vindprojektudvikling Heiko Wuttke siger om udfaldet af proessen, at det lover godt for vindmølleparker på land i fremtiden.

– Resultatet af samarbejdet med de lokale myndigheder og dialogen med borgerne viser, at vindmølleparker på land fortsat vil kunne spille en betydelig rolle, når der skal produceres nok vedvarende energi til at imødekomme de politiske ønsker og energiplaner for fremtiden, siger Heiko Wuttke. Han ser Klim-projektet som en slags model for, hvordan projekter på land bør håndteres.

Lokalt medejerskab

Kommunikationschef Arne Rahbek i Vattenfall Vindkraft peger på, at reglerne om mulighed for medejerskab i nye vindmølleparker er af stor betydning ikke mindst når vi om kort tid kan præsentere Danmarks bedste medejermodel.

– Naboerne til vindmølleparken får som de første mulighed for at investere i parken og tjene på afkastet fra produktionen. Dernæst får de øvrige borgerne i kommunen mulighed for at investere indtil kvoten på 20 pct. af aktierne er nået. Vindmølleparken får desuden hjemstedsadresse i Jammerbugt Kommune og bliver dermed skattepligtig. Alt sammen sikrer, at naboerne også kan få direkte gavn af vindmølleparkens tilstedeværelse, siger kommunikationschef Arne Rahbek.

Højt oppe i vinden

Vindforholdene ved Klim Fjordholme er optimale for de store 3 MW vindmøller med en navhøjde på 94 meter, hvilket er næsten dobbelt så højt som navhøjden på de gamle 600 kW-møller. I ca. 100 meters højde er der ved Klim en middelvind på 8,1 meter i sekundet. Til sammenligning er middelvinden i samme højde 6,7 i Nordsjælland, og man skal helt ud på kysten af Vestjylland for at komme op på en middelvind på 10 m/sek. eller over.

Femdobling af produktionen

Klim Fjordholme Vindmøllepark blev etableret i 1997 med 35 stk. 600 kW vindmøller. Tiden er løbet fra dem herhjemme, og de 15 år gamle vindmøller bliver i 2014-2015 erstattet med 22 stk. 3 MW vindmøller. Den fremtidige produktion ventes at blive på 250.000 MWh om året, hvilket er en femdobling af elproduktionen, svarende til det årlige elforbrug i 58.000 husstande.

De gamle vindmøller bliver enten renoveret og genopført et andet sted i verden eller genanvendt i et vist omfang.

For yderligere oplysninger kan kommunikationschef Arne Rahbek fra Vattenfall Vindkraft kontaktes på telefon 27 88 04 06.