Pressemeddelelse | 2015-09-07 | 11:29 AM

Danmarks største landmøllepark målt på årlig produktion er begyndt at producere el

Den sidste af i alt 22 vindmøller blev i weekenden rejst i Klim Vindmøllepark i Nordvestjylland. Vattenfall Vindkraft er dermed klar til at producere for fuld kraft fra parken i slutningen af september.

Danmarks største vindmøllepark på land målt på årlig produktion er snart klar til at levere strøm til 64.000 hustandes årlige elforbrug efter at den sidste af i alt 22 nye vindmøller blev rejst i weekenden.

Den første af Klim Vindmølleparks 22 vindmøller blev opført i juni, og efterhånden som vindmøllerne er blevet rejst hen over sommeren, er de blevet sat i drift og har leveret strøm til nettet.

En vigtig milepæl

Vattenfall Vindkraft og en række lokale aktionærer ejer de 21, mens en af vindmøllerne er ejet af lokale investorer. Hos Vattenfall Vindkraft siger Communication Manager Arne Rahbek om rejsningen af den sidste vindmølle.

- Vi kan se tilbage på et forløb, hvor forarbejdet, miljøundersøgelserne og samarbejdet med de lokale myndigheder samt dialogen med både embedsmænd og den lokale befolkning, har gjort projektet til en succes. Der har således været meget få indsigelser overfor fornyelsen af parken, siger Arne Rahbek.

Godt gennemført projekt

Efter flere års planlægning begyndte nedtagningen af de gamle vindmøller i juni 2014. De gamle fundamenter blev sprængt væk og materialerne genbrugt, hvorefter der blev støbt nye og større fundamenter.

Store mængder grundvand forsinkede fremdriften med flere måneder, men problemet blev tacklet korrekt og forsinkelserne indhentet, så ibrugtagningen af vindmølleparken kommer i gang et par måneder før den endelige deadline.

Vindmølleparken fornyet

Det er ikke kun produktionen, der er stor og gør Klim Vindmøllepark til landets største. Projektet er også et af de største ”repowering”-projekter herhjemme, hvor forældede vindmøller med lille produktionskapacitet erstattes af færre, men større og meget mere effektive vindmøller.

Fornyelsen af Klim Vindmøllepark er sket ved at nedtage 35 stk. 600 kW møller og erstatte dem med de 22 3,2 MW vindmøller. De gamle vindmøller er blevet eksporteret til bl.a. Italien og Irland, hvor det bedre kan betale sig at producere el fra små møller.

Gearløse vindmøller

Vindmøllerne på hver 3,2 MW er fra Siemens og af en gearløs type. Parkens samlede effekt bliver på lidt over 70 MW og den årlige produktion på 256.000 MWh eller 256 mio. kilowatt-timer. Det svarer til det årlige elforbrug i sammenlagt 64.000 husstande.

For yderligere oplysninger kontakt:
Arne Rahbek, Communication Manager, Vattenfall Vindkraft,
telefon +45 27 88 04 06.

Mere information om mølleparken:
Klim Vindmøllepark

Billedtekst:
Den sidste af Klim Vindmølleparks 22 nye vindmøller blev rejst efter solnedgang, søndag den 6. september 2015. Alle parkens møller ventes at være klar til produktion i slutningen af måneden. Foto: © Michael Bo Rasmussen, Baghuset.