Pressemeddelelse | 2012-12-18 | 08:30 AM

Brand i lager på Amagerværket

Mandag morgen den 17. december blev der konstateret brand ved en såkaldt omkasterstation på taget af arbejdslageret til biopiller på Amagerværket.

Det er endnu ikke lykkedes at slukke branden fuldstændigt, og brandvæsenet er derfor stadig på stedet og følger udviklingen nøje. Samtidig er dele af værket evakueret.

Mandag kl. 17.00 gik man i gang med at tømme pillelageret med en gummiged. Lageret er kun delvis fyldt med biopiller - under 25 %. Samtidig med tømningen af pillelageret fortsættes slukningen, da der indimellem sker en opblussen af branden.

Biopillerne bruges som brændsel på kraftvarmeværkets blok 1 (AMV1). Driften af AMV1 stopper mandag aften pga. brændselsmangel, og der udføres tirsdag morgen en længe tiltrængt rensning af kedlen for slagger.

Det er endnu for tidligt at sige, hvornår branden er slukket, og hvor længe der går, før blokken kan komme i drift igen.