Nyhed | 2015-04-27 | 12:24 PM

Ravdex-forlig er en sejr for Vattenfall Vindkraft

Det fynske elselskab Ravdex A/S har indgået forlig i en retssag, der koster Ravdex 550.000 kr. i erstatning til Vattenfall Vindkraft A/S og pålægger selskabet at betale omkostningerne på 295.000 kr. til syn og skøn. Dermed er den fem år lange historie omkring nettilslutningen af Dræby Fed-vindmøllerne på Nordfyn slut. Afdelingsleder Jan Jørgensen fra kontrolcenteret i Esbjerg kalder forliget en klar sejr til Vattenfall Vindkraft.

Vil ikke tilslutte med fuld effekt

Historien begynder i 2009 med Vattenfall Vindkrafts anmodning til Ravdex om at tilslutte fire nye vindmøller ved Dræby Fed, når 12 ældre møller skal tages ned og erstattes med de nye. I 2010 meddeler Ravdex imidlertid, at de ikke kan tilslutte de nye møller med fuld effekt, bl.a. på grund af en uoverensstemmelse med FynsNet, der har rettighederne til 60 kV-nettet i området.

De fire nye vindmøller opføres og sættes i drift i august 2010, men tilsluttes med reduceret effekt og deraf følgende tab for Vattenfall Vindkraft. Der holdes derfor møde i Energistyrelsen mellem Vattenfall, Ravdex og FynsNet. Ravdex fremkommer nu med en midlertidig løsning, der gør det muligt at komme af med den fulde effekt fra vindmøllerne.

Vattenfall Vindkraft stævner Ravdex

Det mere juridiske kapitel af historien begynder, da Ravdex ikke vil erstatte det økonomiske tab som følge af den reducerede effekt. Vattenfall Vindkraft udtager derfor stævning mod Ravdex. Særligt på grund af sagens bevismæssige forhold taber Vattenfall Vindkraft i 2012 i første omgang retssagen ved Retten i Odense, men anker til Landsretten med krav om syn og skøn.

I november 2014 kommer den endelige rapport fra skønsmanden. Heraf fremgår det klart 17 steder i rapporten, at Dræby Fed-vindmøllerne kunne have været tilsluttet med fuld effekt fra starten, sådan som Vattenfall Vindkraft hele tiden har hævdet. Ravdex indgår herefter forlig med Vattenfall Vindkraft og påtager sig at betale erstatning og udgifter til syn og skøn.

Brugt som løftestang i tvist

Afdelingsleder Jan Jørgensen siger om baggrunden for tvisten, at Ravdex - trods FynsNets rettigheder til 60 kV-nettet – havde opført en helt ny 60/10 kV transformerstation i Munkebo som erstatning og supplement til en ældre 60/10-station i området.

– Ravdex gjorde imidlertid regning uden vært, og det er vores opfattelse, at Ravdex brugte os som løftestang overfor FynsNet i kampen om rettighederne til at anvende 60 kV-stationen til at komme på nettet med, siger Jan Jørgensen fra Vattenfall Vindkraft.

Monopolet forpligter

– Sagen omfatter også en interessant problemstilling for Vattenfall Vindkraft og andre udviklere af vindmølleprojekter på land. Når vores møller skal tilsluttet elnettet, kan vi kun gå til det lokale netselskab, der er en monopolvirksomhed med nettilslutningen. Denne sag viser til vores store tilfredshed, at de lokale netselskaber – i dette tilfælde Ravdex – har et grundlæggende ansvar for at tilslutte møllerne med rettidig omhu.

Desuden viser sagen, at netselskabet ikke kan blande forhold, der for mølleejeren er uvedkommende, ind i tilslutningen af møllerne, og ved at gøre det, har Ravdex pådraget sig et erstatningsansvar, siger Jan Jørgensen.

Kommunikationschef Arne Rahbek, Vattenfall Vindkraft A/S kan kontaktes på telefon: +45-2788 0406 for yderligere oplysninger i sagen.