Nyhed | 2011-02-01 | 13:20 PM

Historien om den påståede CO2-lækage i Weyburn i Canada

Canadiske og udenlandske medier har i et stykke tid bragt historien om formodninger om CO2-udslip ved en privat gård i nærheden af et stort CO2-lagringsprojekt i Weyburn-Midale.

Gårdens ejere har igennem et stykke tid rapporteret om mystiske dødsfald blandt deres dyr, om boblende vand, unormal algevækst og skumdannelser på søer og vandløb. I en undersøgelse, der er bestilt af beboerne og udført af et lokalt konsulentfirma, Petro-Find, og offentliggjort af den canadiske miljøorganisation Ecojustice, tilskrives hændelserne udslip af CO2 fra lageret i Weyburn-Midale.

Petroleum Technology Research Centre (PTRC), en videnskabelig institution, der er støttet af den canadiske regering, universitet og erhvervslivet, og som i årevis har fulgt Weyburn-projektet videnskabeligt, afviser disse resultater. Uafhængige forskningsinstitutter har igennem de sidste ti år udført overvågningsaktiviteter og har ikke konstateret CO2-udledning fra CO2-lageret i Weyburn-Midale. PTRC afviser undersøgelsens konklusioner på alle punkter.

Weyburn oliefelt

Siden midten af 50'erne har man udvundet olie i Weyburn i Canada. I slutningen af 90'erne er dele af feltet ved at være tømt for den olie, der selv løber frem til brønden og kan pumpes op. Selskabet bag oliefeltet, det canadiske energiselskab Cenovus, igangsætter derfor et projekt, der skal pumpe CO2 ned i oliefeltet. CO2 har den egenskab, at den fortynder olien, så den lettere løber frem til pumpen. På den måde kan man få den olie, der ellers må efterlades i feltet, op til overfladen.

I 2000 påbegynder man injicering af CO2, og frem til i dag har man pumpet ca. 16 mio. tons CO2 ned i feltet. Når feltet er tømt for olie, lagrer man CO2'en permanent i det tomme oliefelt. Der er tale om verdens største CCS-projekt.

CO2'en kommer fra et anlæg i North Dakota, hvor brunkul gassificeres, så der produceres gas til kraftværker og husholdninger. CO2'en indfanges og sendes gennem en 330 km lang rørledning til Weyburn.

Projektet bag Weyburn CO2-lager

Det er det canadiske selskab Petroleum Technology Research Center, der sammen med mere end 30 internationale forskningsorganisationer og mere end 100 forskere fra hele verden overvåger projektet. Deres svar på beskyldningen om lækage er klar og utvetydig:

"Baseret på omfattende videnskabelig forskning har vi ikke set resultater, der støtter rapportens konklusion om, at CO2 injiceret som en del af øget olieudvindingsprojektet er trængt gennem det geologiske lagringssystem op til jordoverfladen."

I vedlagte oversættelse findes PTRC's svar på de resultater og tolkninger, som konsulentfirmaet Petro-Finds rapport fremfører.

Grundige undersøgelser

Historien viser med al tydelighed, at eksperter altid vil have forskellig opfattelse af tolkning af resultater. Men den viser også, at det, som Vattenfall hele tiden har sagt, er nødvendigt med meget grundige undersøgelser af undergrunden, inden der tages beslutning om at lagre CO2 i en geologisk formation. Lagerets tæthed er naturligvis en meget vigtig faktor i sådanne undersøgelser.

Mere information

Oversat udgave af IEA-GHG Weyburn svar (PDF 28 kB)