Medarbejdernetværk

Mangfoldighedspotentialet udnyttes bedst, når alle bidrager. Det er også fremhævet i vores vision "Mangfoldighed og inklusion – i alt, hvad vi gør".

Vattenfalls medarbejdernetværk, der hver især er sat i værk for på forskellige måder og med forskelligt fokus at bidrage til en mangfoldig og inkluderende kultur, hjælper med at sikre, at vores vision føres ud i livet. I disse netværk kan kollegaer drage fordel af hinanden og komme til at kende forskellige mennesker på tværs af funktioner. Derudover fungerer netværkene som sparringspartnere for vores topledelse med en nedefra og op-tilgang, der gør det muligt at få medarbejderbehov løftet direkte frem til topledelsen.

Takket være alle de engagerede mennesker i hele virksomheden bliver værdien af D&I i vores dagligdag mere naturlig: en kultur med fokus på mangfoldighed og inklusion, der beriger hver enkelt person og dermed hele virksomheden.

Mangfoldighed og inklusion – i alt, hvad vi gør

Mangfoldighed og inklusion

Køn

Kønsidentitet og seksuel orientering

Etnicitet, religion og andre overbevisninger

Generationsmæssig mangfoldighed

Individuelle kompetencer

Sidst opdateret: 2018-05-02 09:46