Køn

Kønsmæssig mangfoldighed handler om lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdspladsen, fordi de i fællesskab gør vores virksomhed endnu mere succesfuld.

Vi er overbeviste om, at blandede (ledelses)teams dækker en større mangfoldighed af perspektiver og motiverer en kultur med et højt præstationsniveau. De har potentialet til at få mest muligt ud af vores evner og vores viden, hvilket fører til mere innovation og bedre resultater. Det er derfor vores mål at øge andelen af kvinder i lederstillinger i hele koncernen.

På lang sigt stræber vi efter balance i fordelingen af kønnene på tværs af alle ledelsesniveauer og medarbejderfunktioner. Vores kortsigtede mål er at sikre en andel på minimum 35 % kvinder ved besættelsen af lederstillinger. Vi måler, evaluerer og sporer konstant de fremskridt, der skabes. Det gør det muligt for os at sikre, at vores rekrutteringsbeslutninger er gennemsigtige og berettigede. Vi er stolte over, at vores andel af kvindelige ledere siden 2014 er steget med 5 %, til 23 %. For at sætte fart på fremgangen har vi udviklet en lang række tiltag. De omfatter forskellige udviklingsprogrammer, initiativer til fremme af en kulturændring og til reduktion af kønsmæssig skævvridning i rekrutteringsprocedurerne, arrangementer om ledelse og lederskab, coachingprogrammer for kvinder samt adskillige mentorinitiativer.

Mangfoldighed og inklusion – i alt, hvad vi gør

Mangfoldighed og inklusion

Kønsidentitet og seksuel orientering

Etnicitet, religion og andre overbevisninger

Generationsmæssig mangfoldighed

Individuelle kompetencer

Medarbejdernetværk

Sidst opdateret: 2018-05-02 09:46