Mangfoldighed

Vi er overbeviste om, at mangfoldighed bidrager til at opbygge en virksomhed, der er mere lønsom, effektiv og attraktiv.

Vi vil gerne være en rollemodel, hvad angår mangfoldighed. Vi gennemfører specielle programmer og aktiviteter for løbende at arbejde for at øge mangfoldigheden på arbejdspladsen.

Vores gennemgående ambition er at etablere mangfoldighed som en naturlig del af vores daglige arbejdsliv ved at skabe større viden og accept.

Hos Vattenfall har alle medarbejdere samme muligheder og rettigheder uanset alder, etnisk og kulturel baggrund, køn, religion/tro, seksuel orientering og handicap. Alle behandles med respekt.

Vores mål:

  • At forankre vores kerneværdier i alt, hvad vi laver
  • At øge antallet af kvindelige ledere
  • At afspejle samfundet, hvad angår etnisk baggrund
  • At stræbe efter en afbalanceret aldersstruktur
Sidst opdateret: 2014-03-31 20:12