Mangfoldighed og inklusion

Hos Vattenfall bygger vi på den kendsgerning, at mangfoldige teams kan præstere mere end homogene teams. Men vi kan kun frigive og udnytte energien ved mangfoldighed, hvis vi kan få alle til at føle sig inkluderede.

Forskellige mennesker med forskellige syn på tingene skaber betingelserne for at udvikle en bedre forretning. Det indebærer, at vi søger efter forskellige tilgange til de udfordringer, vi skal håndtere, at vi repræsenterer verden omkring os på korrekt vis, og at vi har et stort udvalg af kandidater, når vi skal rekruttere. Alt i alt tror vi på, at det giver et mere tolerant miljø på vores arbejdspladser og et bedre arbejdsklima.

Det betyder mangfoldighed og inklusion for os

Mangfoldighed

Hvem vi er ...

Vi er alle sammen unikke individer. Vi er forskellige i forhold til kønsidentitet, seksuel orientering, uddannelse, alder, kulturel arv, etnicitet, erfaring, familiemæssig status, holdninger, religion og perspektiver.

Inklusion

.. og hvordan vi agerer

handler alt sammen om at føle sig værdsat og i stand til at bidrage. Inklusion er, når alle føler sig som en del af teamet.

To sider af samme sag. Mangfoldighed handler om at sikre, at vi er forskellige. Inklusion handler om at sikre, at vi får mest muligt ud af forskellighederne.

Siden 2015 har mangfoldighed og inklusion (D&I; diversity & inclusion) været en fasttømret del af vores strategi. Alle medlemmer af Vattenfalls koncernledelse støtter aktivt vores vision og strategi for D&I, og de viser deres engagement på mange forskellige måder.

"Mangfoldighed betyder en bedre måde at arbejde på."

Magnus Hall
CEO hos Vattenfall

"Jeg vil have, at alle føler sig inkluderede."

Tuomo Hatakka
Senior Vice President Heat
Diversity & Inclusion Officer


For at understøtte vores D&I-strategi fungerer Vattenfalls principper Aktiv, Åben, Positiv og Sikkerhed som rettesnor på vores vej frem mod en mangfoldig og inkluderende virksomhed.

Vi er åbne og positive over for forskellige perspektiver, og vi arbejder aktivt på at opfylde vores ambition om at være en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, så vi gør det muligt for medarbejderne at føle sig sikre og værdsatte for dem, de er, og på at frigøre styrken i mangfoldighed samt bruge den som drivkraft.

Vi tror på, at de bedste løsninger skabes ved at blive ved med at være nysgerrige og invitere alle til at deltage i at fremme en mere klimaintelligent levevis.

Mangfoldighed og inklusion – i alt, hvad vi gør

Køn

Kønsidentitet og seksuel orientering

Etnicitet, religion og andre overbevisninger

Generationsmæssig mangfoldighed

Individuelle kompetencer

Medarbejdernetværk

Sidst opdateret: 2018-05-02 09:47