Mangfoldighed og inklusion

Mangfoldighed og inklusion – i alt, hvad vi gør.

"En bedre måde at arbejde på"

Når man har forskellige mennesker med en række forskellige indfaldsvinkler til tingene, skaber det betingelserne for at udvikle en bedre forretning. Det indebærer at søge forskellige tilgange til de udfordringer, vi skal håndtere, at repræsentere verden omkring os på korrekt vis og have et stort udvalg af kandidater, når vi skal rekruttere. Jeg tror også på, at det giver et mere tolerant miljø på vores arbejdspladser og en bedre måde at arbejde på.

Magnus Hall
CEO hos Vattenfall

"Få alle til at føle sig inkluderede"

Det er en kendsgerning, at mangfoldige teams kan præstere mere end homogene teams. Men vi kan kun frigive og udnytte energien ved mangfoldighed, hvis vi kan få alle til at føle sig inkluderede.

Tuomo Hatakka
Diversity & Inclusion Officer og Senior Vice President Heat

En styrkelse af The Vattenfall Way

Mangfoldighed og inklusion er ikke et mål i sig selv. Det handler om at være den virksomhed, vi gerne vil være, og at være en virksomhed, vi er stolte af. I sidste ende handler det om at drive forretning på en bedre måde ved at få mest muligt ud af alle aspekter af vores kompetencer og viden.

Alting begynder med kunden

Vores kunder er mere mangfoldige i dag end nogensinde før. Med en større mangfoldighed blandt vores medarbejdere kan vi bedre forstå forskellige behov og opfylde vores kunders forventninger.

Konstant læring er nøglen til succes

Mennesker, der føler sig inkluderede og værdsatte, vil også føle, at de er velkomne til at dele deres synspunkter og viden. Mangfoldige teams betyder en mangfoldighed af indfaldsvinkler, der resulterer i mere dialog og større mulighed for at lære af hinanden.

Forskellen er fantastiske mennesker

Et miljø, hvor vi opmuntrer hinanden til at give udtryk for vores meninger, og hvor vi sætter pris på forskellighederne, er mere dynamisk og mere motiverende.

Ved at tiltrække og rekruttere kolleger, der falder uden for de aktuelle normer, får vi adgang til ny viden, nye kompetencer og nye erfaringer, og vi øger vores evne til at forandre os og fremme innovation.

Vi holder det, vi lover

Ved at holde det, vi lover, i vores strategi for mangfoldighed og inklusion, med tydelige mål og definerede aktiviteter, fører vi mangfoldighed og inklusion ud i livet og virkeliggør vores ambition om at opnå en virkelig mangfoldig og inkluderende arbejdsplads.

Fremtiden afhænger af det, vi gør i dag

Forventningerne til virksomheder bliver stadigt højere, og vi vil gerne være en attraktiv og resultatorienteret arbejdsgiver. Via mangfoldige teams får vi en større variation af indfaldsvinkler, der udfordrer status quo, fremmer innovation og fører til bedre resultater.

Sidst opdateret: 2017-07-03 10:34