Kerneværdier

Vores tre kerneværdier - sikkerhed, samarbejde og resultater - er en naturlig del af vores daglige arbejdsliv og er en rettesnor for, hvordan vi arbejder.

Kerneværdier

  1. Sikkerhed
  2. Resultater
  3. Samarbejde

1. Sikkerhed

Vi interesserer os for vores medarbejderes, samarbejdspartneres og samfundets sundhed og sikkerhed. Alle handlinger skal gennemføres på en sikker og ansvarlig måde. Vi fortsætter med at gøre alt for at undgå ulykkestilfælde og arbejdsrelaterede sygdomme. Vi gør en stor indsats for at øge opmærksomheden på og vores viden om sikkerhed og sikker adfærd. Vores produktionsanlæg skal overholde et højt sikkerhedsniveau fra konstruktion til drift.

2. Resultater

Vi fokuserer med ildhu på at opnå vores mål, samtidig med at vi handler i overensstemmelse med vores kerneværdier. Det er naturligt for os at yde vores bedste og til stadighed evaluere vores handlinger for at blive bedre. For at følge den strategiske kurs vil vi med vedvarende forbedringer sikre enestående resultater. Vi gør, hvad vi siger, og holder, hvad vi lover.

3. Samarbejde

Vi stoler på hinanden og arbejder åbent sammen om at nå vores mål og gennemføre vores vision. Vi vil indlede en ny æra med et samarbejde, hvor vi lærer hinanden bedre at kende, mens vi tænker, handler, deler viden, og udveksler erfaringer på tværs af lande, divisioner og funktionsgrænser. Vi samarbejder med vores eksterne interessenter efter samme filosofi.

Sidst opdateret: 2014-03-31 20:01