Samfund og interessenter

Vattenfall er en del af og partner i samfundet. Samarbejde med vores interessenter er helt fundamentalt for, at vi kan levere den energi, som samfundet har brug for, på en måde som samfundet og vores interessenter sætter pris på.

Derfor er engagement så vigtig for vores daglige drift, vores license to operate og i sidste ende for vores virksomheds succes.

Vattenfall forsyner hjem, virksomheder, industrien og hele byer med energi. Vi giver muligheder og skaber væsentlig værdi – som en virksomhed, der er ejet af den svenske stat, som leverandør af energi, som arbejdsgiver og som samarbejdspartner.

Samtidigt påvirker vores aktiviteter mennesker og miljøet. Vi er nødt til at begrænse de negative konsekvenser, vores aktiviteter har, og maksimere de positive. Vi går i dialog med folk for at forstå deres bekymringer, finde egnede løsninger og opnå accept.

Interessenter og samarbejde

Vattenfall er i dialog med en bred vifte af interessenter, som har en interesse i og eventuel en andel i vores arbejde og omvendt. Herunder:

  • Medarbejdere: Alle medarbejdere i Vattenfall-koncernen, herunder midlertidigt ansatte.
  • Kunder: Alle kundesegmenter på alle markeder i Vattenfall-koncernen.
  • Leverandører: Hovedsageligt niveau 1-leverandører af varer og serviceydelser til os, men også leverandører i niveau 2.
  • Ejer(-e): I Sverige: staten repræsenteret af Finansministeriet. I Holland: kommunerne er minoritetsejere af Nuon.
  • Finansielle markeder og investorer: Institutionelle investorer. 
  • Myndighederne: Offentlige myndigheder og tilsynsmyndigheder, hvor Vattenfall har aktiviteter.
  • NGO'er: Miljøorganisationer og samfundsmæssige organisationer, der ikke er underlagt myndighederne.
  • Samfundet som helhed: Eksempelvis lokalsamfund, universiteter og politikere.

Indvirkning på lokalsamfundene

Vattenfall bidrager med muligheder og skaber betydelig værdi, hvor vi driver virksomhed. Samtidigt kan vores aktiviteter have en negativ betydning, hvilket skal holdes på et minimum. Vattenfall samarbejder med lokalsamfundene, så de kan nyde godt af vores tilstedeværelse.
Læs mere om vores tilgang til lokalsamfund og natur (engelsk)

Offentlig sundhed og sikkerhed

Sikkerheden er helt central for Vattenfall, vores aktiviteter og frem for alt, hvordan vi påvirker verden omkring os. Vi skal altid opføre os ansvarligt, så vores aktiviteter ikke går ud over sundheden og sikkerheden hos vores medarbejdere, offentligheden eller andre, der kommer i kontakt med os.
Læs mere om nuklear sikkerhed (engelsk)

Sidst opdateret: 2017-09-15 09:48