Højt præstationsniveau i alle aktiviteter

Vattenfall vil fortsætte med at fokusere på at forbedre omkostnings- og kapitaleffektivitet og med at søge finansielle partnerskaber for at kunne investere og omlægge.

Stærke og bæredygtige regnskabsresultater er en grundlæggende forudsætning for Vattenfalls evne til at skifte over til et mere bæredygtigt forbrug og en mere bæredygtig produktion.

Stærk indsats

Vores ambition er at være en virksomhed med stærke og bæredygtige regnskabsresultater, hvilket indebærer styrkelse af balancen, reduktion af driftsomkostningerne og fortsat evaluering af investeringsplanen for at finansiere omlægningen. Aktiv søgning efter finansielle partnerskaber vil spille en nøglerolle i vores fremtidige vækst.

Drift i topklasse

Sammenlignet med omkostningsgrundlaget i 2010 har vi allerede reduceret vores årlige omkostninger med ca. 30 %, men vi fortsætter vores indsats for at reducere driftsomkostningerne, så vi kan finansiere omlægningen. Vi ser blandt andet på muligheder for at outsource dele af administrationen og it-aktiviteterne til eksterne serviceudbydere. Vi vil fortsat arbejde på at optimere arbejdskapital og pengestrøm fra aktiviteterne.

Derudover vil processer i hele virksomheden fortsat blive gjort skarpere og blive strømlinet i en indsats for at opnå yderligere besparelser.

Fokusområde for bæredygtighed

Fokusområdet for bæredygtighed er "Ansvarlig sourcing og indkøb", fordi værdikæden ikke kun dækker Vattenfalls egne aktiviteter, men også virksomhedens leverandører, hvilket udsætter Vattenfall for risici, der ligger uden for virksomhedens direkte kontrol.
Ansvarlig sourcing og indkøb (engelsk)

Sidst opdateret: 2016-04-26 16:56