Motiverede og engagerede medarbejdere

For at opnå vores strategiske mål arbejder Vattenfall på at skabe en kultur, et lederskab og en organisationsstruktur, der afspejler vores omlægning og nye forretningsmiljø.

Vi skal løbende udvikle vores medarbejdere og forretning, og vi er dybt engagerede i at forbedre mangfoldigheden og inklusionen i alle lande og på alle forretningsområder.

Et sikkert, sundt og motiverende arbejdsmiljø

Med omkring 28.600 medarbejdere og et stort antal underleverandører og indhyret personale er Vattenfall ansvarlig for at sørge for en sikker og sund arbejdsplads. Sikkerhed og miljø er afgørende vigtige og et ledende princip i de daglige aktiviteter, hvor ambitionen er at have nul personskader og ingen arbejdsrelateret sygdom. Det kræver en systematisk og forebyggende tilgang i alle aktiviteter.

Højt præstationsniveau

Stærke præstationer vil være det direkte resultat af motiverede og engagerede medarbejdere, som aktivt støttes af ledelsen. Medarbejderne skal vide, hvad der forventes af dem, hvordan de bidrager til virksomhedens succes, deres potentiale og udviklingsvej og hvordan deres præstationer vil blive belønnet. Medarbejderne udarbejder og følger op på personlige mål og udviklingsplaner sammen med deres respektive ledere.

Kompetente og talentfulde medarbejdere

Vattenfall er dybt engageret i at skabe et arbejdsmiljø, der tiltrækker, motiverer og udvikler mennesker med kernekompetencer og støtter dem i at udnytte deres fulde potentiale og handle med integritet. Individuelle udviklingsplaner er en vigtig komponent i at fremme en kultur med et højt præstationsniveau i organisationen. Vores lederudviklingsaktiviteter fokuserer på at styrke og støtte ledere i at være ansvarlige, synlige og modige.

Fokusområde for bæredygtighed

Fokus på vores medarbejdere (engelsk)

Yderligere oplysninger

Sikre en sund og sikker arbejdsplads (engelsk)
Værne om vores integritet (engelsk)

Sidst opdateret: 2016-04-27 10:52