Førende inden for bæredygtig produktion

Pålidelig produktion af elektricitet og varme er afgørende vigtigt for det moderne samfund.

Samtidig har disse aktiviteter stor indvirkning på lokalsamfundene og det omgivende miljø, lokalt og globalt, via CO2-udledninger og ressourceanvendelse. Vattenfall arbejder aktivt på at tage ansvar for vores miljøbelastning. Det er nøglen til at være Førende inden for bæredygtig produktion, og det er afgørende vigtigt for at sikre licences to operate.

Frem mod en mere bæredygtig energiportefølje

Fossilbaseret energiproduktion resulterer i høje CO2-udledninger, og derfor har Vattenfall et stort socialt ansvar for at reducere virksomhedens udledningsniveauer – primært CO2-udledninger. Vattenfall arbejder også på at forbedre ressourceeffektiviteten på anlæggene og tage ansvar for påvirkningen af det lokale miljø.

Vattenfall stræber efter at opbygge gensidig tillid via åbenhed og engagement i lokale samfund, og vi bestræber os på at være en socialt ansvarlig virksomhed. Samtidig skal der tages højde for det nationale energimix og betingelserne for energiforsyning i de enkelte lande, hvor Vattenfall har aktiviteter.

Fire fokusområder for bæredygtighed

I vores arbejde med at skifte til mere bæredygtig produktion har vi identificeret fire fokusområder for bæredygtighed:

Alle links fører til vores engelske koncernhjemmeside og åbnes i nyt vindue.

Sidst opdateret: 2016-04-26 16:46