Førende inden for bæredygtigt forbrug

Energisektoren er i øjeblikket i gang med en større ændringsproces. De mest bemærkelsesværdige tendenser er øget forbrugerengagement, overgangen fra forbrugere til "prosumere" (forbrugere, der også er producenter) og en voksende efterspørgsel efter energieffektive serviceydelser. 

Et mere bæredygtigt energiforbrug er en fordel for både kunderne, Vattenfall og samfundet generelt.

En vigtig drivkraft for ændringerne er EU's energieffektivitetsmål, der opfordrer til en primær energireduktion på 20 % pr. år frem mod 2020. For at kunne være en del af det nye energilandskab gør Vattenfall brug af utallige tiltag, både via partnerskaber, der omfatter kundeinteraktion, og via nye tilbud på områderne el og varme.

Vi samarbejder med kunderne frem mod målet om at levere de intelligente energiløsninger, som vi oplever, at kunderne efterspørger både nu og i fremtiden. Det omfatter udvikling af nye produkter og serviceydelser for kunder inden for e-mobilitet og energistyring, herunder intelligente hjem og nye metoder til at interagere med kunderne, så de kan styre deres energiforbrug og -produktion.

Fokusområde for bæredygtighed

I vores arbejde med at skifte til mere bæredygtigt forbrug har vi identificeret følgende fokusområde for bæredygtighed:
Bæredygtige kundeløsninger (engelsk)

Sidst opdateret: 2016-04-26 16:31