Anlægsarbejde - Vesterhav Syd

Anlægsarbejde til lands

Der skal foretages arkæologisk arbejde inden kabelarbejdet kan begyndes. Der vil være enkelte veje, der bliver berørt i området omkring Klegod. 

Information om kørsel – 2018-06-06 (PDF 747 kB)

Køreveje til arbejdskørsel – kortudsnit (PDF 974 kB)

Anlægsarbejde til vands

Forud for anlægsarbejdet med kabellægning, skal der foretages detaljeret forundersøgelse af havbunden i det kystnære område. En beskrivelser af dette arbejde findes her:
Forundersøgelser af den kystnære havbund ved geofysiske målinger ved kabel tracé (PDF 346 kB)

Dette er allerede foretaget i området, hvor møllerne skal stå sommeren 2017.

I sensommer/efterår 2018 udføres desuden en UXO undersøgelse af vindmølleparkens område, hvor identificerede genstande, som kunne være bomber fra 2. verdenskrig undersøges nærmere og eventuelt sprænges.

Se kortet over landkablets tracé

Interessen for placeringen af 66 kV-kabelsystemerne fra kysten og ind i land har været stor blandt sommerhusejere og andre interessenter. Derfor offentliggøres kortet her på siden, så alle får mulighed for at se linjeføringen fra kysten mellem Klegod og Søndervig og frem til den såkaldte substation inde i land.

Kort over landkablets tracé – Vesterhav Syd (PDF 18 MB)

Begynder 1. juli 2019
Den stiplede linje på kortet angiver de strækninger, hvor kablet underbores, mens områderne med sammenhængende linje viser, hvor kablet graves ned. Forberedelserne til arbejdet er planlagt til den 1. juli 2019 og selve anlægsarbejdet fra 1. september til 1. november 2019.

Sidst opdateret: 2018-09-14 13:54