Vores vindmøller

Vattenfall og Danmark er blandt frontløberne inden for produktion af vedvarende energi i Europa. En af ambitionerne er at medvirke til at reducere CO2-udledningen i hele EU og at indfri målet om, at vedvarende energi kommer til at udgøre 20 % af energiforbruget i EU i 2020.

Dansk verdensrekord

Med 330 vindmøller på land og til vands er Vattenfall den største producent af vindkraft i Danmark med en årlig elproduktion på omkring 1.100 GWh. Vores produktion var i 2013 – sammen med alle øvrige vindmølleparker – med til at slå flere verdensrekorder indenfor vindkraft. Ifølge Energinet leverede vindkraftproducenterne i 2013 i gennemsnit 33,8 % af det samlede danske elforbrug. I december måned stod vindkraften for 55 % af forbruget, og den 21. december nåede produktionen op på 102 % af Danmarks elforbrug. Vindmøllerne forsynede med andre ord hele landet med strøm den dag, og de overskydende to procent kunne eksporteres. Produktionstallene for vindkraft i 2013 er ikke set før i noget andet land.

Offshore vindkraft

Vind er den hurtigst voksende energikilde i Danmark og resten af Europa, og Vattenfalls ambition er at øge udnyttelsen af den vedvarende energi og etablere flere vindmølleparker på land og til havs. Vattenfall ejer f.eks. 60 pct. af Horns Rev 1 sydvest for Blåvandshuk, hvor 80 vindmøller producerer strøm til 150.000 husstandes forbrug. Sammen med energiselskabet München Stadtwerke er vi medejer af havmølleparken DanTysk i havet 90 km sydvest for Esbjerg, hvor 80 møller kan producere strøm til 400.000 husstande.

Vindkraft i Europa

Vattenfall driver også vindmøller i Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien. Vi driver bl.a. verdens tredje største (2013) havmøllepark med 100 møller, Thanet Wind Farm, i havet øst for grevskabet Kent i Storbritannien.

”Repowering” på land

I Danmark er der siden begyndelsen på vindmølleeventyret i midten af 1970’erne blevet opført mange vindmølleparker på land, og vi har stadig vindmøller med en effekt på kun 225 kW og en navhøjde på 30 meter. Derfor er Vattenfall i gang med et omfattende ”Repowering-program”, hvor vi fornyer eksisterende, forældede parker. Fornyelsen sker gennem udskiftningen af mange mindre landmøller med færre, større og meget mere effektive møller. Det sker f.eks. med Klim Fjordholme Vindmøllepark i Nordvestjylland, hvor 35 forældede 600 kW møller erstattes med 22 stk. 3 MW møller, hvorved den samlede effekt tredobles. 

Sidst opdateret: 2014-03-22 00:06