Nordjyllandsværket

Nordjyllandsværket er beliggende i Vodskov nordøst for Aalborg. Nordjyllandsværket blev dannet i 1995 gennem en fusion af Nordkraft og Nefo. Der har været kraftværk på stedet siden 1967.

Nordjyllandsværket

Produktionen af el og fjernvarme foregår på kraftværksblokken NJV3, der blev sat i drift i 1998. NJV3 har en kapacitet på 410 MW el og 490 MJ/s fjernvarme.

NJV3 udnytter brændslet meget effektivt. Med en virkningsgrad på op mod 91 % ved kombineret produktion og 47 % ved ren elproduktion udnytter blokken brændslet omkring 20 % bedre end ældre kulfyrede anlæg. Fjernvarmen leveres dels til Aalborg, og dels til mindre byer i omegnen.

Nordjyllandsværket råder desuden over et dieseloliefyret gasturbineanlæg, der kan producere 24 MW el.

Miljø

NJV3 er forsynet med elektrofiltre, som fjerner flyveaske i røggassen samt et gipsanlæg, der fjerner svovl. Gipsen afsættes til Aalborg Portland, hvor den indgår i fremstillingen af cement. Flyveasken anvendes ligeledes som tilsætning til cement.

Nordjyllandsværket er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001 og arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001. 

Grønne regnskaber

Sidst opdateret: 2014-03-26 15:42