Vattenfall i Danmark

Vattenfall ejer og driver to kraftvarmeværker og en række vindmølleparker i Danmark.

Vi beskæftiger knap 450 ansatte i Danmark fordelt med cirka 220 medarbejdere på vores kraftvarmeværker Nordjyllandsværket og Fynsværket og omkring 230 medarbejdere på vores to regionskontorer i henholdsvis København og Kolding samt i vores vindkraftcenter i Esbjerg.

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder:

Vores produktion

Værkernes samlede kapacitet er på 900 MW el og 1.234 MJ/s fjernvarme. Den årlige produktion på kraftvarmeværkerne er på omkring 4.500 GWh el og 3.700 GWh fjernvarme. De anvendte brændsler på værkerne er kul, olie, biomasse og affald.

Vattenfall står ikke selv for at distribuere el og varme i Danmark.

Vindkraft

Vattenfall ejer og driver i alt 330 vindmøller i Danmark både på land og til vands med en samlet kapacitet på 411 MW el og en årlig produktion på omkring 860 GWh el.

Vattenfall ejer 60 % af en af verdens største havmølleparker, Horns Rev, der er placeret i Nordsøen ud for Jyllands Vestkyst.

I Nørrekær Enge ved Aggersund har Vattenfall erstattet 77 ældre vindmøller med 13 moderne og langt mere effektive møller. Nørrekær Enge er Danmarks næststørste vindmøllepark på land og leverer miljøvenlig el til 30.000 husstande.

Energy Trading

Indkøb samt fysisk og finansiel handel med kul for hele Vattenfall-koncernen sker fra kontoret i København. Afdelingen er en del af den tværgående funktion, Vattenfall Energy Trading, som varetager porteføljestyring og risk management samt handel med blandt andet el, kul, olie, gas og CO2-emissioner for hele koncernen.

Sidst opdateret: 2014-03-21 18:44